SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Notatka Policji po wypadku lub kolizji

Notatka Policji po zdarzeniu drogowym

Jakie informacje powinna zawierać notatka policyjna?

Przepisy polskiego prawa nie określają precyzyjnie co dokładnie powinna zawierać notatka urzędowa Policji, bowiem kwestię tę regulują bezpośrednio wewnętrzne regulaminy Policji. Według Zarządzenia wydanego przez Komendanta Głównego Policji  (Zarządzenie Nr 1426 z dnia 23 grudnia 2004r.) notatka urzędowa nie może zastąpić protokołu, może natomiast stanowić wyłącznie źródło informacji o dowodzie lub stanowić informację o czynnościach dokonywanych przez policjanta. Notatki sporządza się zatem w sprawach drugorzędnych tj. wtedy, kiedy nie ma obowiązku sporządzenia protokołu.

 Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji notatka urzędowa powinna zawierać:

1) stopień, imię i nazwisko policjanta sporządzającego oraz nazwę jednostki Policji;

2) datę i miejsce sporządzenia;

3) numer sprawy, do jakiej notatka została sporządzona;

4) dane identyfikujące osoby, których notatka dotyczy;

5) stwierdzenie okoliczności, których notatka dotyczy;

6) podpis sporządzającego.

Notatka urzędowa powinna być podpisana przez osobę, która ją sporządziła  i nie musi być podpisana przez inne osoby. Notatka zwykle nie zawiera zeznań świadka, lecz tylko spostrzeżenia oraz infromacje zdobyte przez funkcjonariusza w trakcie pełnienia służby. Przepisy nie określają, jakie elementy merytoryczne powinna ona zawierać – zwykle więc funkcjonariusz w notatce urzędowej zapisuje te informacje, które według niego powinny zostać zapisane i utrwalone. Funkcjonariusze mają możliwość sporządzenia notatki urzędowej już po zdarzeniu drogowym (wypadku, stłuczce, kolizji) i dokonać jej spisania np. na komisariacie.  Jeśli na miejscu zdarzenia były obecne jakieś osoby i jest to odnotowane w notatce policyjnej, osoby te można w dalszej kolejności wezwać na przesłuchanie jako świadków zdarzenia.

Notatka policyjna (urzędowa) nie ma takiej samej mocy dowodowej, jaką ma protokół. Notatki nie mogą stanowić podstawy do ustalenia, że okoliczności i fakty w nich opisane rzeczywiście się zdarzyły jeśli nie ma innych dowodów potwierdzających dane w nich zawarte.  Sąd może jednak dokonać przesłuchania w charakterze świadka policjanta, który sporządził notatkę. 

 Wypadek drogowy – Notatka Policji 

 

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON