SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Wypadek drogowy / kolizja w Niemczech  samochodem zarejestrowanym w Austrii

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYPADEKWNIEMCZECH

 1. Czy jako poszkodowany nie z własnej winy na terenie Niemiec mogę skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy ?

Jeśli do wypadku drogowego lub kolizji, w której zostałeś poszkodowany nie z własnej winy, doszło na terenie Niemiec masz prawo do wyboru niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, który wyceni wartość szkody i wykona niemieckojęzyczną opinię techniczną.

 1. Czy jako poszkodowany nie z własnej winy na terenie Niemiec mam prawo skorzystać z pomocy prawnej adwokata ?

Jeśli do niezawinionego wypadku drogowego doszło na terenie Niemiec masz prawo wyboru niemieckojęzycznego adwokata, któremu powierzysz reprezentację swoich interesów w procedurze likwidacji szkody.

 1. Czy jako poszkodowany w Niemczech muszę sam pokryć koszty pomocy prawnej i koszty rzeczoznawcze?

W przypadku szkód niezawinionych niemieckie prawo stanowi, że koszty rzeczoznawcze i koszty pomocy prawnej są generalnie zaliczane do zakresu szkody. W związku z tym istnieje możliwość bezpośredniego pokrycia kosztów przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia. Wówczas ubezpieczyciel sprawcy bezpośrednio pokrywa koszty rzeczoznawcze lub dokonuje ich zwrotu na rzecz poszkodowanego, jeśli osoba poszkodowana samodzielnie uregulowana koszty adwokackie i koszty rzeczoznawcze.

 1. Jak długo trwa sporządzanie opinii technicznej przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT?

W przypadku pojazdów osobowych powypadkowa opinia techniczna wykonywana jest standardowo w ciągu maksymalnie 7 dniu roboczych – licząc od daty zlecenia. Przy szkodach pojazdów ciężarowych oraz autokarów i autobusów czas realizacji opinii generalnie jest dłuższy, co jest związane głównie z koniecznością oczekiwania na uzyskanie bezpośrednio od producentów danych dotyczących kosztu części zamiennych.

 1. Czy istnieje możliwość wglądu do opinii technicznej przed jej wydaniem?

Przed wydrukiem kompletnej opinii technicznej zwyczajowo przesyłamy każdemu Klientowi do wglądu dokument w wersji PDF. Klient ma możliwość zapoznania się z kalkulacją rzeczoznawcy samochodowego, a w przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag do opinii technicznej może skontaktować się z jej wykonawcą w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu jej przesłania.

 1. W jaki sposób przekazywana jest Klientowi gotowa opinia techniczna?

Sporządzona, kompletna opinia techniczna jest przesyłana Klientowi w formie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jej oryginał (zgodnie z życzeniem Klienta) jest przesyłany w formie papierowej do Klienta, do pełnomocnika Klienta lub bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia.

 1. Jakie są formy zapłaty za wykonanie opinii technicznej przez MOTOEXPERT?

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT przewidują dwojaką możliwość rozliczenia kosztów rzeczoznawczych czyli kosztów za wykonanie powypadkowej opinii technicznej. Istnieje możliwość gotówkowego rozliczenia kosztów rzeczoznawczych, jak również – w uzasadnionych przypadkach – dokonywane jest rozliczenie kosztów rzeczoznawczych na podstawie tzw. cesji wierzytelności.

 1. Czym jest cesja wierzytelności na koszty rzeczoznawcze?

Cesja wierzytelności (stosowana wyłącznie w sprawach szkód niezawinionych) pozwala na rozliczenie kosztów rzeczoznawczych bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy. Podpisanie przez Klienta dokumentu cesji wierzytelności oznacza, że w momencie wydania  opinii technicznej poszkodowany nie musi ponosić kosztów rzeczoznawczych od razu. Koszty te są z reguły pokrywane przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Koszty rzeczoznawcze generalnie powinny zostać uregulowane przez niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 90 dni kalendarzowych. Warunkiem zastosowania cesji wierzytelności jest jednak udział w sprawie adwokata reprezentującego Klienta w procedurze likwidacyjnej, zaproponowanego z naszej listy adwokatów.

 1. Czy będę musiał dokonać zapłaty kosztów rzeczoznawczych?

Sieć MOTOEXPERT może zażądać zapłaty kosztów rzeczoznawczych od Klienta (czyli zleceniodawcy usługi) wyłącznie w dwóch przypadkach: 1) w przypadku przedłużonego czasu trwania procedury likwidacyjnej (powyżej 90 dni) – wówczas poniesione przez Klienta koszty rzeczoznawcze generalnie są zwracane poszkodowanemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, lub 2) po wydaniu przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia odmownej decyzji co do wypłaty odszkodowania

 1. Jak przekazać zlecenie dla MOTOEXPERT?

W pierwszej kolejności niezbędny jest kontakt telefoniczny z centralą MOTOEXPERT i dokonanie zgłoszenia szkody. Zgłoszenie to nie jest jednak obligatoryjne dla osoby poszkodowanej, w przeciwieństwie do przesłanego formularza zleceniowego. Formularze zleceniowe każdorazowo przekazywane są przez Klientów w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Miałem wypadek w innym kraju Unii Europejskiej – czy możecie mi pomóc?

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT opiniują i wyceniają niezawinione szkody komunikacyjne:

1)  powstałe na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii i dotyczące pojazdów zarejestrowanych w jednym z krajów Unii Europejskiej (m.in. Polska, Czechy, Francja, Holandia, Belgia, Chorawcja) lub poza Unią Europejską np. w Rosji, na Ukrainie lub Białorusi

2) powstałe na terenie jednego z krajów UE i dotyczące pojazdów zarejestrowanych na terenie Niemiec, Austrii lub w Szwajcarii

 

 

Wypadek drogowy / kolizja w Niemczech samochodem zarejestrowanym w Austrii

*Wyżej wymieniony tekst nie jest poradą prawną a jedynie odzwierciedla nasze praktyczne doświadczenie.  Aby upewnić się co do stanu prawnego każdorazowo niezbędna jest porada prawna, np. prawnika z listy prawników współpracującym z siecią MOTOEXPERT.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE!

MAPA STRON