WYPADEK SAMOCHODOWY W BELGII 

Odszkodowanie za wypadek drogowy w Belgii

Autounfall 4

Zdarza się, że kierowcy podróżujący do Belgii stają się uczestnikami wypadków samochodowych za granicą, w których są oni stroną poszkodowaną nie z własnej winy. Nierzadko sprawcą wypadku drogowego w Belgii są kierowcy pojazdów na belgijskich znakach rejestracyjnych. Każdy poszkodowany nie z własnej winy kierowca, któremu przytrafił się niezawiniony wypadek samochodowy w Belgii, ma jednak pełne prawo do uzyskania wypłaty odszkodowania powypadkowego należnego mu za poniesione straty i szkody materialne. Po wypadku samochodowym w Belgii kierowcy mogą więc dochodzić odszkodowania od belgijskiego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, z jego polisy OC.

Każdy kierowca, który został poszkodowany w niezawinionym wypadku  samochodowym w Belgii, ma prawo do likwidacji szkody na terenie kraju, w którym zdarzył się wypadek drogowy. Jeśli jednak właściciel pojazdu po wypadku drogowym na terenie Belgii chce dochodzić odszkodowania na terenie kraju zamieszkania i tam przeprowadzić likwidację szkody również ma taką możliwość. W sytuacji, gdy do likwidacji szkody komunikacyjnej po wypadku samochodowym w Belgii dochodzi na terenie kraju zamieszkania osoby poszkodowanej, procedura likwidacyjna każdorazowo odbywa się jednak za pośrednictwem tzw. reprezentanta do spraw roszczeń.

Wypadek samochodowy w Belgii, który spowodował szkody w pojeździe, generalnie rodzi konieczność dokonania przez osobę poszkodowaną wyceny wartości powstałych szkód. Kierowca, któremu przydarzył się wypadek drogowy na terenie Belgii, może zdecydować się na wykonanie niezależnej wyceny szkody np. przed rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT. Dzięki partnerskim rzeczoznawcom techniki samochodowej MOTOEXPERT możliwe jest uzyskanie po wypadku samochodowym na terenie Belgii  pełnoprawnej i w pełni niezależnej, niemieckojęzycznej opinii technicznej określającej rzeczywistą wartość szkody. Sieć MOTOEXPERT dysponuje rzeczoznawcami samochodowymi, którzy są w stanie pomóc po wypadku drogowym w Belgii, z usług których ma możliwość skorzystania poszkodowany.

W wybranych przypadkach wycena szkody zlecona sieci MOTOEXPERT wykonywana jest za pośrednictwem regionalnego rzeczoznawcy samochodowego, który jest partnerem sieci. W przypadku procedury likwidacyjnej, która dokonywana jest kraju zamieszkania poszkodowanego, wyceną szkody i sporządzeniem kompleksowej opinii technicznej zajmuje się rzeczoznawca samochodowy MOTOEXPERT z regionu zamieszkania osoby poszkodowanej.

Koszty rzeczoznawcze w przypadku szkód powstałych w Belgii są jednak zwyczajowo rozliczane z poszkodowanymi w sposób gotówkowy. Kiedy po zdarzeniu drogowym w Belgii osoba poszkodowana chciałaby również skorzystać z pomocy prawnej, istnieje również za pośrednictwem MOTOEXPERT, opcja polecenia usług prawnych świadczonych przez ekspertów prawnych współpracujących z siecią i zajmujących się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych dla ofiar wypadków samochodowych.

Jeśli byli Państwo uczestnikami wypadku samochodowego w Belgii lub chcą uzyskać więcej informacji na temat likwidacji szkód komunikacyjnych, jakie spowodował wypadek drogowy w Belgii, zapraszamy  do kontaktu z centralą MOTOEXPERT pod numerem +49 0911 9646 455. Nasi konsultanci chętnie udzielą informacji na temat oferty usług rzeczoznawczych naszej organizacji i ewentualnej procedury wyceny szkody.  Miałeś wypadek samochodowy w Belgii? Zadzwoń!

 

Wycena szkód po wypadku w Belgii – Wypadek za granicą – Belgia

*Wyżej wymieniony tekst nie jest poradą prawną a jedynie odzwierciedla nasze praktyczne doświadczenie.  Aby upewnić się co do stanu prawnego każdorazowo niezbędna jest porada prawna, np. prawnika z listy prawników współpracującym z siecią MOTOEXPERT.