SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Wypadek samochodowy  w Niemczech? Kolizja drogowa na autostradzie w Niemczech?

 Co zrobić, by uzyskać  szybko pełne odszkodowanie za wypadek drogowy w Niemczech.

Jeśli miała miejsce kolizja w Niemczech, zadbaj kolejno o te elementy:

  1. Spisanie danych sprawcy wypadku

Niezależnie od tego, czy to był mały, czy duży wypadek drogowy w Niemczech, należy spisać dane sprawcy zdarzenia (imię, nazwisko, adres) oraz – co najważniejsze! – numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie pojazd sprawcy jest ubezpieczony i numer polisy ubezpieczeniowej. Dane te są niezbędne przy zgłoszeniu szkody, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy w Niemczech. Należy więc pamiętać, aby dopełnić tych formalności.

  • Zgłoszenie szkody po wypadku w Niemczech

Wypadek w Niemczech, który spowodował szkody materialne powinien zostać jak najszybciej zgłoszony  telefonicznie do  MOTOEXPERT w Niemczech. Po przyjęciu zgłoszenia, w którym opisywana jest kolizja w Niemczech, rzeczoznawcy samochodowi chętnie pomogą i wykonaja precyzyjna opinie techniczna na podstawie ktorej biedzie mozliwe zadac PELNE odszkodowania za szkody w pojezdzie. Poinformują też Państwa o możliwościach, które przysługują poszkodowanym a takze poleca fachowego Adwokata ktury zadba ab szkody zostaly w pelni i szybkim czasie wyplacone przez towarzystowo ubezpieczeniowe sprawcy pojazdu. Uzyskają też Państwo informacje o procedurze prawnej dotyczącej likwidacji szkody spowodowanej przez wypadek w Niemczech.

Doświadczenie i sprawdzone rozwiązania stosowane MOTOEXPERT niewątpliwie pomogą w rozwiązaniu problemu, skutkując tym, że otrzymają Państwo najwyższe prawnie przysługujące odszkodowanie za wypadek drogowy w Niemczech.

NIE ZWLEKAJ! – ZADZWOŃ i ZAPYTAJ  EKSPERTA !   

banner bezpłatna pomoc techniczno-prawna

  1. Transport uszkodzonego samochodu i oględziny pojazdu powypadkowego

Po wypadku w Niemczech  nie jest polecany transport uszkodzonego, powypadkowego pojazdu do Polski w celu wykonania tam oględzin pojazdu, sporządzenia polskiej opinii technicznej i wyceny szkód w aucie. Czeka nas rekompensata za wypadek drogowy – odszkodowanie Niemcy może być różnej wysokości, zależy to od szkód. Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT posiada swoich partnerskich rzeczoznawców zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Oględziny samochodu i sporządzenie oceny technicznej, gdy zdarzył się wypadek samochodowy w Niemczech, jest zatem możliwe jeszcze na terenie tego kraju. Niemiecka opinia techniczna i jej kalkulacja kosztow naprawy bazuje na przepisach prawa niemieckiego,  w tym tez stawki roboczogodzinowe niemieckiego warsztatu są takze zawarte w tej ocenie technicznej.

Jeśli jednak zdarzył się wypadek w Niemczech, ale samochód, który uległ uszkodzeniu znajduje się już w Polsce, nie jest problemem wykonanie oględzin auta przez jednego z partnerskich rzeczoznawców  stowarzyszenia MOTOEXPERT na terenie Polski. Wykonany przez naszych rzeczoznawcow i bieglych sadowych materiał oględzinowy (fotografie, protokół oględzin etc.) trafia wówczas do centrali firmy w Norymberdze, gdzie niemiecki rzeczoznawca samochodowy wykonuje ocenę techniczną i kalkuluje koszty naprawy pojazdu już na zasadach i przepisach niemieckich,  w tym tez stawki roboczogodzinowe z Niemiec zawarte w tej kalkulacji kosztow naprawy .

  1. Wykonanie prawnie poprawnej niemieckiej opinii technicznej możliwe jedynie przez niemieckiego rzeczoznawcę np. z MOTOEXPERT

Na podstawie prawa niemieckiego wyłącznie niemiecki rzeczoznawca samochodowy jest w stanie wykonać prawnie właściwą ocenę techniczną, uwzględniając wszelkie obowiązujące w Niemczech kryteria i ukierunkowania. Oceny techniczne wykonane przez  polskiego rzeczoznawcę samochodowego PRAWIE ZAWSZE nie spełniają wymogów prawnych, zatem są bezwartościowe i nie mogą być wykorzystane w procedurze likwidacyjnej. Taka polska opinia techniczna przyczynia się więc jedynie do znacznego przedłużenia i komplikowania procedury likwidacyjnej i jest koniecznosc wykonania nowej poprawnej opinii technicznej. Nie jest to na pewno w interesie poszkodowanego.

Niemiecki rzeczoznawca samochodowy z firmy MOTOEXPERT sporządza juz po kilku dniach precyzjany niemiecka opinie techniczna . Wówczas niezwłocznie przystępuje do wykonania opinii technicznej i kalkulacji kosztów naprawy pojazdu, który miał wypadek w Niemczech np. na autostradzie czy w innym miejscu. Partnerscy rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT w Polsce i w Niemczech dokonują jak naszybciej ogledzin pojazdu w celu stalenia szkod i wycen autobusów, samochodów osobowych, ciężarówek, busów i pojazdów specjalistycznych oraz wydaja opinie techniczna.

  1. Zapłata za wykonanie opinii technicznej dla rzeczoznawcy

Po niezawinionym wypadku komunikacyjnym i kolizji drogowej w Niemczech, jeśli poszkodowany zdecyduje się na usługi niemieckich rzeczoznawców z MOTOEXPERT, zapłata za wykonane przez rzeczoznawców usługi odbywa się na podstawie tzw. polecenia zaplaty/cesji wierzytelności. Cesje zwyczajowo podpisuje  wlasciciel pojazdu w momencie zlecenia usług  rzeczoznawcy z MOTOEXPERT.  Za wykonanie opinii technicznej płaci bezpośrednio towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku w momencie wydania decyzji  odszkodowawczej ktora, jest czesto wydawana juz po  kilku lub kilkunastu dniach. Nie ma znaczenia czy był to wypadek na autobanie w Niemczech czy stłuczka poza drogą szybkiego ruchu czy na parkingu.

  1. Przesłanie opinii technicznej do zakładu ubezpieczeń, adwokata i zleceniodawcy

Po wykonaniu powypadkowej opinii technicznej w Niemczech, niemiecki rzeczoznawca samochodowy przesyła sporządzoną ocenę techniczną (tzw. Gutachten), zawierającą m.in. dokumentację fotograficzną, do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy lub adwokata reprezentującego poszkodowanego, a kopię opinii do zleceniodawcy.

  1. Oczekiwanie na wypłatę odszkodowaniaa

Ostatnim etapem procesu dochodzenia odszkodowania po wypadku w Niemczech jest oczekiwanie na decyzję odszkodowawczą z niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wypłata pieniędzy dla poszkodowanego   i rzeczoznawcy  MOTOEXPERT  który wykonał opinię techniczną i wycenę szkody komunikacyjnej, z reguły kończy całą procedurę.

Dzięki dobremu  wyspecjalizowaniemu i fachowemu Adwokatowi reprezentującemu interesy poszkodowanego, istnieje prawna możliwość otrzymania stosownej zaliczki na poczet wypłaty odszkodowawczej nawet po kilku dniach od złożenia kompletnej dokumentacji roszczeniowej.

Z reguły czas wypłaty odszkodowania jest mocno uzależniony od doświadczenia i zaangażowania adwokata reprezentującego wyłącznie interesy klienta. W sprawach prowadzonych przez samego poszkodowanego lub niedoświadczonego adwokata lub reprezentanta (np. agencję likwidacji szkód zagranicznych) sprawy te mogą się toczyć miesiącami . Kolizja w Niemczech może wiązać się z wysokim odszkodowaniem – to możliwe wyłącznie dzięki prawnikom i wyspecjalizowanym w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych adwokatom i kancelariom adwokackim.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców i  Sieć MOTOEXPERT – Niezależne i precyzyjne opiniowanie szkód powypadkowych.

NIE ZWLEKAJ! – ZADZWOŃ i ZAPYTAJ  EKSPERTA !   

Tel. +491603388333  – mówimy po Polsku.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE!

MAPA STRON