Sporządzona, kompletna opinia techniczna jest przesyłana Klientowi w formie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jej oryginał (zgodnie z życzeniem Klienta) jest przesyłany w formie papierowej do Klienta, do pełnomocnika Klienta lub bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia.