WYPADEK SAMOCHODOWY Z CUDZOZIEMCEM NA TERENIE POLSKI

Wypadek drogowy z obcokrajowcem w Polsce

Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT świadczą usługi w zakresie opiniowania i wyceny szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku wypadku drogowego z obcokrajowcem w Polsce. Jeśli więc zostałeś poszkodowany nie z własnej winy w zdarzeniu drogowym spowodowanym przez polskiego kierowcę, w którym uszkodzeniu uległ pojazd na niemieckich, austriackich lub szwajcarskich znakach rejestracyjnych, rozważ możliwość skorzystania z usług ekspertów techniki samochodowej sieci MOTOEXPERT.

Powypadkowe opinie techniczne wykonywane przez niezależnych rzeczoznawców MOTOEXPERT po wypadku drogowym w Polsce, są obiektywnymi i pełnoprawnymi opiniami, na podstawie których możliwie jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej na terenie kraju, gdzie zarejestrowany został uszkodzony pojazd lub na terenie Polski, z udziałem tzw. reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce.

Wypadek drogowy z obcokrajowcem

Zlecenie wykonania niezależnej wyceny szkody, która została spowodowana przez wypadek drogowy z obcokrajowcem na terenie Polski jest jak najbardziej uzasadnione w przypadku szkód poważnych, tj. szkód o dużej wartości, w których doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu. Głównie dotyczy to pojazdów nowych i ekskluzywnych, które uległy szkodzie w niezawinionym zdarzeniu drogowym w Polsce.

Koszt sporządzenia niezależnej opinii technicznej po szkodzie powstałej w Polsce generalnie może zostać zwrócony poszkodowanemu, który na swój koszt zlecił wykonanie niezależnej opinii technicznej wybranemu przez siebie rzeczoznawcy samochodowemu. W tym przypadku zawsze dobrze jest jednak skorzystać z pomocy prawnej np. z usług poleconego przez Sieć MOTOEXPERT adwokata lub radcy prawnego współpracującego z organizacją. Pomoc prawna może pomóc w uzyskaniu wszelkich, należnych osobie poszkodowanej kosztów.

Dodatkowo w sprawach poważnych szkód komunikacyjnych, czyli szkód o dużej wartości, powstałych przez wypadek samochodowy z obcokrajowcem, sieć MOTOEXPERT przewiduje dla swoich klientów możliwość bezgotówkowego rozliczenia wykonanej usługi rzeczoznawczej tj. rozliczenie kosztów sporządzenia wyceny szkody po wypadku z obcokrajowcem w Polsce na podstawie tzw. cesji wierzytelności. Dzięki temu poszkodowany nie z własnej winy polski kierowca z reguły nie musi ponosić kosztów sporządzenia opinię techniczną, gdyż koszty rzeczoznawcze będą dochodzone przez MOTOEXPERT bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowania.

Wypadek samochodowy z obcokrajowcem

Jeśli więc zdarzył się Państwu wypadek drogowy z obcokrajowcem w Polsce i chcą Państwo skorzystać z pomocy rzeczoznawców samochodowych Sieci MOTOEXPERT, zlecając im wykonanie niezależnej opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu pod numerem tel. +49 0911 9646 455 i zgłoszenia szkody komunikacyjnej naszemu konsultantowi. Pozwoli to na docelowo uzyskanie przez Państwa bliższych informacji dotyczących procedury wyceny szkody oraz rozmowę z dyżurnym rzeczoznawcą samochodowym, który udzieli bliższych informacji technicznych. ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY!

Wypadek z obcokrajowcem w Polsce – Niezależna wycena szkody po wypadku w Polsce

 

*Wyżej wymieniony tekst nie jest poradą prawną a jedynie odzwierciedla nasze praktyczne doświadczenie.  Aby upewnić się co do stanu prawnego każdorazowo niezbędna jest porada prawna, np. prawnika z listy prawników współpracującym z siecią MOTOEXPERT.