SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Wyceny autobusów po wypadkach autobusowych w Niemczech lub w Polsce

Wyceny autobusów – Wypadek autokarowy za granicą

Wyceny autobusów i autokarów są wycenami niezwykle istotnymi w procesie dochodzenia odszkodowania przez przewoźników, którzy w wyniku wypadku drogowego na terenie Niemiec, Austrii czy Szwajcarii nie tylko odnieśli straty materialne (zniszczenie lub uszkodzenie autobusu), ale także straty dotyczące mośliwości zarobkowania. Wówczas niezależna i obiektywna wycena autobusu jest w stanie dać przewoznikom pewność, że otrzymają oni możliwie jak najwyższe odszkodowanie wypłacone za rzeczywisty zakres szkody.

Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT zajmują się wyceną autobusów i autokarów od wielu lat, kierując swoje usługi w tym zakresie przede wszystkim do przewoźników, ktorych autokar lub autobus ulegl wypadkowi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii lub na terenie Polski. Wycena autobusu i określenie zakresu jego rzeczywistych uszkodzeń, sporządzona przez niemieckiego rzeczoznawcę techniki samochodowej, może być wyjątkowo pomocna przy dochodzeniu odszkodowania powypadkowego za granicą.

Powypadkowa wycena autokaru lub autobusu

Wyceny autobusów są niezbędne zarówno po wypadkach autobusowych, jakie mialy miejsce za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria), jak i tych które zdarzyly sie w Polsce. Wypadki drogowe polskich autobusów za granicą zdarzają sie jednak coraz częściej i przysparzają sporych problemów w zakresie likwidacji i wyceny wartości szkody. Dlatego też wyceny autobusów są najczęściej sporządzane na zlecenie przewoźników, którzy chcą dochodzić odszkodowania za szkodę komunikacyjna powstałą w Niemczech lub w Polsce, w której roszczenie odszkodowawcze opiera się (jeśli to możliwie) na niezależnej wycenie autobusu.  

Wyceny autobusów w Niemczech – Niemieckie wyceny rzeczoznawcze

Przewoźnik dochodzący odszkodowania za wypadek autobusu w Niemczech powinien zlecić możliwie jak najszybciej wykonanie wyceny autobusu niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu z Niemiec, który obiektywnie i prawidłowo wyceni wartość autobusu oraz określi wysokość powstałej szkody i skalkuluje koszt jej naprawy.

Wyceny autobusów wykonywane przez niemieckich rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT są zawsze obiektywnymi i niezależnymi wycenami zawierającymi kalkulację wartości szkody powypadkowej w autobusie. Doświadczeni i kompetentni rzeczoznawcy techniki samochodowej z sieci MOTOEXPERT przystepując do wykonania wyceny autobusu, w pierwszej kolejności przeprowadzają oględziny stanu technicznego powypadkowego pojazdu. Następnie rzeczoznawcy określają wartość rynkową pojazdu i poziom szkód poniesionych w wypadku lub kolizji z udziałem autobusu.

Rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT przy pomocy niezbędnych programów komputerowych wyceniają autobusy i autokary, które ulegly wypadkowi drogowemu lub kolizji za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria) kalkulując m.in. koszty naprawy i utratę wartości rynkowej autobusu po wypadku. Ustalenie przez rzeczoznawców w Niemczech zakresu szkód i niemiecka wycena autobusu sporządzona przez partnerskiego, regionalnego rzeczoznawcę MOTOEXPERT ma duże znaczenie przy likwidacji szkody i wypłacie odszkodowania dla przewoźnika.

  Gdzie dokonywać wycen autobusów po szkodzie komunikacyjnej?

Wycena autobusu uczestniczącego w wypadku drogowym w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii może być sporządzona także w Polsce, ale rozwiazanie to nie jest z reguły korzystne dla poszkodowanego. Zarówno przewoźnik, który zleca wycenę autobusu po wypadku drogowym, jak również pasażerowie, którzy np. odnieśli spore obrażenia cielesne, mają szansę na zdecydowanie wyższe odszkodowanie za wypadek autobusu, wystepując o nie bezpośrednio za granicą – tj. do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii.

Udział niemieckich rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT w procesie wyceny autobusu i uzyskania odszkodowania z reguły ma kluczowy wpływ na jego wysokość. Niemiecka opinia techniczna i wycena autobusu generalnie pozwala bowiem przewoźnikowi i pasazerowi na uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania, ponieważ wyceny autobusów sporządzane w Niemczech bazują na innych stawkach roboczogodzinowych i niemieckich przepisach prawnych.

Dokonując likwidacji szkody po wypadku autobusu za granicą – w Niemczech, Austrii, Szwajcarii – warto więc wykonać niezależną wycenę autobusu i uzyskać w pełni satysfakcjonujące odszkodowanie powypadkowe. Wyceny autobusów wykonywane przez sieć rzeczoznawców MOTOEXPERT mogą gwarantować prawidłowe skalkulowanie rzeczywistego zakresu szkody.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG SIECI MOTOEXPERT!

 

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE!

MAPA STRON