WYPADEK SAMOCHODOWY W HOLANDII 

Opiniowanie, wycena i likwidacja szkód po wypadku samochodowym w Holandii ?

Wypadek samochodowy w Holandii?  – Co robić, aby otrzymać pełne odszkodowanie?  – Jakie masz prawa po wypadku samochodowym w Holandii?

Co zrobić po wypadku samochodowy w Holandii  np. Polacy, Niemcy zostają poszkodowane w wypadkach drogowych w Holandii.

Jeżeli wypadek drogowy na terenie Holandii spowodował np. holenderski, niemiecki kierowca, osoba poszkodowana np. Polak, Niemiec i Holender może on też otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie  z OC pojazdu sprawcy zdarzenia – bezpośrednio od ubezpieczyli sprawcy.

Jesteś właścicielem poszkodowanego pojazdu i żyjesz w kraju: Holandii, Polsce lub Niemczech pojazd sprawcy wypadku drogowego w Holandii jest zarejestrowany w kraju: Niemczech, Polsce lub Holandii to MOTOEXPERT może pomoc otrzymać pełne odszkodowanie.

To są kierowcy, podróżujący za granicę samochodem.  Zdarza się, że zostają oni poszkodowani nie z własnej winy, a sprawcami wypadków samochodowych na terenie Holandii są np. kierowcy pojazdów poruszających się na holenderskich, niemieckich lub polskich znakach rejestracyjnych / tablicach.  W sytuacji, gdy polski, niemiecki kierowca brał udział i został poszkodowany w niezawinionym wypadku samochodowym w Holandii.  Ma on też prawo do uzyskania należnego odszkodowania z co pojazdu sprawcy. Jeżeli wypadek drogowy na terenie Holandii spowodował np. holenderski, niemiecki kierowca, osoba poszkodowana np. Polak, Niemiec i Holender może on też otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie  z OC pojazdu sprawcy zdarzenia – bezpośrednio od ubezpieczyla sprawcy.

By nie oczekiwać zbyt długo na wypłatę należnych po wypadku samochodowym w Holandii pieniędzy, należy możliwie jak najszybciej zgłosić szkodę do MOTOEXPERT lub u ubezpieczyciela pojazdu sprawcy i rozpocząć procedurę likwidacyjną. W tym przypadku poszkodowany kierowca, któremu przydarzył się niezawiniony wypadek samochodowy w Holandii, powinien zdecydować również, gdzie dokona likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej.

Po wypadkach drogowych na terenie Holandii poszkodowani właściciele pojazdów mogą szybko i sprawnie likwidować szkody w Holandii, jak i ew. zdecydować się na procedurę likwidacji szkody poprzez reprezentanta do spraw roszczeń w swym kraj zamieszkania. (NIE POLENAMY – likwidacja szkody może trwać 90 dni a często i dłużej).

Likwidacja szkody w kraju zamieszkania osoby poszkodowanej wiąże się jednak z konieczność przeprowadzenia jej za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń i trwać może 90 dni i często dłużej. (NIE POLENAMY – likwidacja szkody może trwać 90 dni a często i dłużej).

W sytuacji, gdy wypadek samochodowy w Holandii spowodował uszkodzenie pojazdu zwykle konieczne jest wykonanie opinii technicznej i ustalenie wartość szkody komunikacyjnej  – (tzw. wycena szkody). / Schadebeoordeling ). W tym zakresie swoją pomoc oferuje eksperci z MOTOEXPERT.

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT świadczą profesjonalną i niezależną pomoc rzeczoznawczą i precyzyjnie wyceniają szkody komunikacyjne pojazdu uszkodzonego, którym przydarzył się wypadek drogowy w Holandii. (WYŁĄCZENIE szkody powyżej 10.000 EURO)

MOTOEXPERT może zająć się za pośrednictwem swoich partnerskich rzeczoznawców techniki samochodowej i wykonać wycenę szkody (Schadebeoordeling) Wycenę i opinie techniczną sporządza regionalny rzeczoznawca samochodowy np. w Holandii lub w Niemczech, Polski).  Również polecić poszkodowanemu skorzystanie z pomocy prawnej, jaką świadczą partnerscy wyspecjalizowani prawnicy (prawnik mówi w jez. polskim) współpracujący z siecią stowarzyszenia.  MOTOEXPERT.

Oględziny powypadkowego pojazdu mogą zostać wykonane w Holandii lub po powrocie do swego kraju np. w Polsce, Niemczech.

Jeśli chcą Państwo zasięgnąć bliższych informacji na temat procedury i możliwości likwidacji szkody komunikacyjnej –  (WYŁĄCZENIE szkody powyżej 10.000 EURO), jaką spowodował wypadek samochodowy w Holandii. Lub są Państwo osobami poszkodowanymi w zdarzeniu drogowym, do którego doszło bez Państwa winy w Holandii zapraszamy do kontaktu z MOTOEXPERT  – (mówimy w jez. polskim)

Nasi konsultanci dyżurujący przy telefonie udzielą Państwu niezbędnych informacji oraz zaproponują adekwatną w danym przypadku procedurę działania. Kontaktując się z MOTOEXPERT mają Państwo również możliwość skorzystania, w wybranych przypadkach, z pomocy prawnej oferowanej przez radców prawych i adwokatów współpracujących z siecią.

ZAPYTAJ EKSPERTA –  Zapraszamy!  – mowimy po polsku

Likwidacja szkody komunikacyjnej w Holandii. – Wypadki samochodowe w Holandii

Opinie en taxatie van schade na een ongeval in Nederland.