WYPADEK SAMOCHODOWY WE WŁOSZECH 

Opinia techniczna i wycena szkód po wypadku we Włoszech 

 

Wypadek samochodowy we Włoszech nierzadko sprawia, że poszkodowanymi nie z własnej winy za granicą zostają kierowcy, których pojazd jest zaresjtrowany m.in. w Polsce czy na terenie Niemiec. Jeśli  wypadek samochodowy we Włoszech zostaje spowodowany przez włoskiego kierowcę, który porusza się pojazdem na włoskich znakach rejestracyjnych, to osoba poszkodowana ma prawo do uzyskania należnego jej w tej sytuacji odszkodowania. Poszkodowani za granicą właściciele pojazdów, którym przydarzył się wypadek samochodowy we Włoszech, rzadko jednak znają język włoski, aby mogli sami przeprowadzić procedurę likwidacyjną i  zlecić wycenę szkody komunikacyjnej za granicą. W tej sytuacji warto skorzystać z pomocy ekspertów – np. rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT.

Jeżeli kierowcy podróżującemu za granicę przytrafił się wypadek samochodowy we Włoszech to generalnie ma on do wyboru dwa sposoby likwidacji szkody komunikacyjnej. Jako poszkodowany nie z własnej winy kierowca może likwidować szkodę bezpośrednio u włoskiego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia we Włoszech – wówczas procedura przeprowadzana jest za granicą, lub dokonać likwidacji powstałych szkód w kraju swojego zamieszkania – odbywa się to wtedy za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń. W celu uniknięcia problemów z  likwidacją szkody i otrzymania należnego za wypadek samochodowy we Włoszech odszkodowania poszkodowany powinien możliwie jak najszybciej zlecić wycenę wartości i zakresu powstałej szkody komunikacyjnej. Jeśli osoba poszkodowana chce wycenić szkody po wypadku drogowym we Włoszech w sposób niezależny może skorzystać z usług, jakie świadczy sieć MOTOEXPERT.

Wycena szkody po wypadku samochodowym we Włoszech jest możliwa w kraju zamieszkania osoby poszkodowanej dzięki pomocy sieci rzeczoznawców MOTOEXPERT. Decydując się na usługi MOTOEXPERT wyceny szkody może dokonać regionalny rzeczoznawca techniki samochodowej sieci, który świadczy w pełni niezależe usługi rzeczoznawcze. Warto zaznaczyć także, iż sieć MOTOEXPERT świadcząc usługi na rzecz osób poszkodowanych, którym przydarzył się niezawiniony wypadek samochodowy we Włoszech, współpracuje z gronem prawników i ekspertów, dzięki czemu ma również możliwość  polecenia osobom poszkodowanym skorzystania z pomocy prawnej.  W związku z powyższym każdy kierowca, który uległ wypadkowi drogowemu we Włoszech i zdecyduje się na niezależną wycenę szkody  wykonaną przez rzeczoznawcę z MOTOEXPERT, może liczyć na pomoc techniczną i prawną, a także na możliwość rozliczenia (w wybranych sprawach) kosztów rzeczoznawczych Stowarzyszenia na tzw. cesję wierzytelności z odroczonym terminem płatności.

Aby zasięgnąć bliższych informacji na temat zasad wyceny szkód komunikacyjnych przez rzeczoznawców MOTOEXPERT oraz uzyskać poradę w sprawie likwidacji szkody po wypadku samochodowym we Włoszech zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z naszą ogranizacją pod numerem +49 0911 9646 455. Nasi konsultanci chętnie udzielą niezbędnych informacji oraz będą w stanie określić przewidziany przez organizację zakres pomocy, na jaką może liczyć osoba, której zdarzył się wypadek samochodowy we Włoszech. Zapraszamy!

 

Wypadek samochodem we Włoszech – Odszkodowanie po wypadku we Włoszech

*Wyżej wymieniony tekst nie jest poradą prawną a jedynie odzwierciedla nasze praktyczne doświadczenie.  Aby upewnić się co do stanu prawnego każdorazowo niezbędna jest porada prawna, np. prawnika z listy prawników współpracującym z siecią MOTOEXPERT.