SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

WYPADEK SAMOCHODOWY W SZWAJCARII 

Kalkulacja szkody po wypadku drogowym na terenie Szwajcarii

 

Polscy obywatele i  inni kierowcy, którzy znacznie częściej i chętniej podróżują obecnie do Szwajcarii, często ulegają wypadkom drogowym na terenie tego państwa.  Coraz częściej zdarza się również, że kierowcy biorący udział w wypadku samochodowym w Szwajcarii zostają poszkodowani nie z własnej winy. Jeżeli więc wypadek samochodowy w Szwajcarii został spowodowany przez kierowcę szwajcarskiego (tj. kierowcę pojazdu poruszającego się na szwajcarskich znakach rejestracyjnych) to osoba poszkodowana ma prawo dochodzić odszkodowania powypadkowego z polisy OC sprawcy zdarzenia.

Jeśli wypadak samochodowy w Szwajcarii był wypadkiem w pełni niezawionionym to każda osoba poszkodowana ma również pełne prawo do likwidacji szkody w wybrany przez siebie sposób i w wybranym przez siebie kraju tj. albo w kraju, gdzie miał miejsce wypadek (Szwajcaria), albo na terenie kraju UE, gdzie zarejestrowany został pojazd poszkodowanego. Jeśli procedura likwidacyjna będzie prowadzona na terenie Szwajcarii to szkoda zostanie zlikwidowana bezpośrednio u szwajcarskiego ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego. Natomiast likwidując szkodę w kraju, gdzie zarejestrowany został pojazd osoby poszkodowanej (kraju UE) zarówno zgłoszenia szkody, jak i jej pełnej likwidacji dokonuje się wyłącznie u tzw. reprezentanta do spraw roszczeń.

Warto zaznaczyć, że nazawiniony wypadek samochodowy w Szwajcarii daje jednak osobie poszkodowanej możliwość wyceny powstałej szkody komunikacyjnej u niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, który sporządzi powypadkową opinię techniczną. W sporządzeniu niezależnej wyceny wartości szkód komunikacyjnych, jakie spowodował wypadek samochodowy w Szwajcarii, pomóc może sieć MOTOEXPERT,  która zrzeszając rzeczoznawców samochodowych z kraju i z zagranicy świadczy usługi w zakresie opiniowania szkód powypadkowych.

Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT na zlecenie osób poszkodowanych, którym przydarzył się wypadek samochodowy w Szwajcarii,  wykonują kompleksowe opinie techniczne pozwalające na dochodzenie na ich podstawie odszkodowania powypadkowego. Kierowcy poszkodowani w wypadku drogowym na terenie Szwajcarii mogą otrzymać od MOTOEXPERT wycenę szkód i niemieckojęzyczną opinię techniczną, którą wykona niemiecki rzeczoznawca samochodowy sieci. W sprawach dotyczących wyceny szkody powstałej w wyniku wypadku samochodowego w Szwajcarii sieć MOTOEXPERT jest również w stanie zastosować (w określonych przypadkach) rozliczenie kosztów rzeczoznawczych na podstawie cesji wierzytelności.

Poszkodowani kierowcy, którym przydarzył się wypadek samochodowy w Szwajcarii kontaktując się z siecią MOTOEXPERT pod numerem: +49 0911 9646 455 mogą uzyskać bliższe informacje na temat rozliczenia kosztów usługi i procedury wyceny szkód powypadkowych. Nasi konsultanci i eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, a nasi rzeczoznawcy samochodowi pomogą w uzyskaniu lukratywnego odszkodowania za wypadek samochodowy w Szwajcarii, dokonując niezależnej wyceny szkody komunikacyjnej. Zapraszamy!

 

Wypadek drogowy w Szwajcarii – Wycena szkód po wypadku w Szwajcarii 

*Wyżej wymieniony tekst nie jest poradą prawną a jedynie odzwierciedla nasze praktyczne doświadczenie.  Aby upewnić się co do stanu prawnego każdorazowo niezbędna jest porada prawna, np. prawnika z listy prawników współpracującym z siecią MOTOEXPERT.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE!

MAPA STRON