Leasing jest jednym z najbardziej popularnych sposobem użytkowania samochodów w firmie. Właścicielem pojazdu jest dalej firma leasingowa, która oddaje pojazd użytkującemu go przedsiębiorcy.

Użytkownik samochodu w leasingu musi jednak pamiętać iż mimo że on nie jest właścicielem pojazdu ciążą na nim obowiązki pokrywania kosztów napraw wszelkich szkód powstałych w czasie jego użytkowania.

Wobec tego warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące postępowania w przypadku kradzieży czy szkody całkowitej zawarte w umowie leasingowej.

Kradzież samochodu w leasingu.

Jest to niezwykle przykra okoliczność, która może przydarzyć się każdemu użytkownikowi samochodu w leasingu. Kradzież samochodu lub jakąkolwiek powstałą szkodę należy bezzwłocznie zgłosić firmie leasingowej. Jeżeli za zaistniałą sytuację użytkownik nie ponosi odpowiedzialności zawarta umowa leasingu automatycznie wygasa.

Niestety najczęściej nie jest to koniec problemów ponieważ leasingodawca może zażądać natychmiastowej spłaty pozostałych wynikających z umowy leasingu rat. Może to spowodować niezwykle przykre dla użytkownika konsekwencje a niewiele osób zawierających umowy leasingu zdaje sobie z tego sprawę.

Zabezpieczeniem takiej sytuacji może być zawarcie ubezpieczenia GAP – od wartości pojazdu  oraz AC- autocasco dzięki którym, jeżeli firma ubezpieczeniowa nie zdecyduje inaczej, możliwe jest odzyskanie całkowitej wartości skradzionego pojazdu.