VERKEHRSRECHTSSCHUTZ

CZYLI OCHRONA PRAWNA W SPRAWACH KOMUNIKACYJNYCH

 Buch mit Paragraph

Niemieckie ubezpieczenie Rechtsschutz (czyli Verkehrs-Rechtsschutz lub inaczej Rechtsschutzversicherung) związane jest z kosztami ochrony interesów prawnych kierowców i właścicieli pojazdów.

Mieszkasz na stałe w Niemczech?  Zainwestuj w ubezpieczenie ochrony prawnej w sprawach komunikacyjnych!

Ewentualne przegranie sprawy w sądzie lub niekorzystny wynik procedury likwidacyjnej w sprawach komunikacyjnych może nieść za sobą ryzyko poniesienia przez kierowcę / właściciela pojazdu, np. wysokich kosztów sądowych, kosztów adwokata czy rzeczoznawcy samochodowego. Aby nie musiał się on obawiać wyżej wymienionych kosztów może ubezpieczyć się od ochrony prawnej (tzw. Rechtsschutzversicherung). Ubezpieczenie Rechtsschutz w razie potrzeby pokryje koszty niezbędne dla reprezentowania jego interesów na drodze przedsądowej i sądowej.

Ubezpieczenie to z reguły pokrywa koszty adwokata, koszty rzeczoznawcze, koszty postępowania sądowego i generalnie wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane. Ubezpieczenie Rechtsschutz może obejmować także kaucje oraz koszty poniesione przez stronę przeciwną. Ponadto warto zaznaczyć, iż ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci również małżonek lub małżonka ubezpieczonego..

Co zapewnia Ubezpieczenie Rechtsschutz? 

Ochrona prawna w sprawach komunikacyjnych obejmuje m. in.:

  1. – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia pojazdu (np. dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela z tzw. „OC sprawcy”)
  2. – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu np. kierowcy albo pasażerów
  3. – obrona w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenie z tytułu przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji drogowej
  4. – spory wynikające z umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielami komunikacyjnymi
  5. – spory z innych umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu
  6. – i wiele innych

Rechtsfragen & Rechtsberatung

Dlaczego warto posiadać Rechtsschutz?

Po pierwsze ubezpieczenie to jest jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń w Niemczech. Po drugie nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji może przydać nam się ochrona prawna naszych interesów. Szczególnie jeśli jesteśmy kierowcami i właścicielami pojazdów, którzy są narażeni na ryzyko wzięcia udziału w zdarzeniu drogowym w Niemczech lub za granicą. Ubezpieczenie Rechtsschutz może wówczas przejąć między innymi koszty pomocy prawnej adwokata  np. w zakresie likwidacji szkody komunikacyjnej,  jak i całe koszty procesu sądowego.

Ile kosztuje ubezpieczenie Verkehrsrechtsschutz?

Ubezpieczenie ochrony prawnej w sprawach komunikacyjnych generalnie nie jest drogie (roczne składki zaczynają się już od kwoty około 80-100 Euro) a wysokość składki często jest uzależniona od tego, czy została uzgodniona z ubezpieczycielem stawka tzw. udziału własnego.

Przykład: Jeśli udział własny wynosi  np. 200,- Euro oznacza to, że pierwsze 200,- Euro w każdej nowej sprawie płacisz Ty, jako osoba ubezpieczona, a wszystkie koszty powyżej tej kwoty przejmuje ubezpieczyciel.

Jak i gdzie nabyć ubezpieczenie Rechtsschutz?

Większość niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych oferuje pakiety ochrony prawnej zabezpieczające poszczególne dziedziny życia, np. sprawy związane z ruchem drogowym, sprawy związane z pracą czy zdrowiem. Ubezpieczenie Verkehrsrechtsschutz jest ubezpieczeniem od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych kierowców i właścicieli pojazdów.

Umowa ubezpieczeniowa jest zawierana pomiędzy Klientem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Pośrednikiem w zawarciu umowy z reguły jest agent ubezpieczeniowy, za pośrednictwem którego zawierana jest pisemna umowa ubezpieczeniowa.

Wypełnij i wyślij formularz a otrzymasz niewiążącą ofertę ubezpieczenia Rechtsschutz! 

 
FORMULARZ – Word
WORD
FORMULARZ – PDF
PDF

Verkehrsrechtsschutz – Rechtsschutz w Niemczech – Ubezpieczenie Rechtsschutz