SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

O szkodzie całkowitej mówimy w sytuacji gdy koszty naprawy uszkodzonego samochodu w przewyższają jego wartość. Taki samochód najprościej jest wówczas zezłomować.

Jak należy postępować w przypadku szkody całkowitej samochodu w leasingu.

Należy zwrócić uwagę na to iż w przypadku wystąpienia szkody całkowitej pojazdu znajdującego się w leasingu zawarta z leasingodawcą umowa  wygasa dopiero wówczas gdy leasingodawca (faktyczny właściciel samochodu) otrzyma odpowiednią decyzję od ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania. Do tego momentu leasingobiorca zobowiązany jest zgodnie z harmonogramem regulować raty, mimo iż samochodu nie użytkuje.

Z chwilą wygaśnięcia umowy leasingu  użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia wartości pozostałych rat pomniejszonych o  dyskonto, wartość wykupu oraz  wypłacone odszkodowanie.

W przypadku gdy odszkodowanie wypłacone leasingodawcy jest wyższe niż wartość pozostałych rat różnica wypłacana jest leasingobiorcy lub może być zaliczona w poczet nowej umowy leasingu natomiast  w sytuacji odwrotnej leasingobiorca zobowiązany jest zapłacić różnicę. Przed tak przykrą ewentualnością może uchronić użytkownika dodatkowe ubezpieczenie GAP- ubezpieczenie wartości samochodu.

 

Aby być pewnym uzyskania PELNEGO odszkodowania, najlepiej w razie wypadku samochdodowego w kraju i za granicą ( m.in. w

Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Francji, Danii, Czechach, Chorwacji, Wloszech i innach EU.) – skontaktować się z rzeczoznawcami firmy MOTOEXPERT.

 

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE!

MAPA STRON