SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

WYPADEK SAMOCHODOWY WE FRANCJI 

Likwidacja szkody powypadkowej z OC Spawcy – Wypadek we Francji 

Opiniowanie, wycena i likwidacja szkód po wypadku samochodowym we Francji ?

Wypadek samochodowy  we Francji i Co robić, aby otrzymać pełne odszkodowanie? Jakie masz prawa po wypadku samochodowym  we Francji ?

WYPADEK SAMOCHDOWY WE FRANCJII
WYPADEK SAMOCHODOWY WE FRANCJI

Co zrobić po wypadku samochodowy we Francji ?  np. Polacy, Niemcy zostają poszkodowane w wypadkach drogowych we Fracji .  To są kierowcy, podróżujący za granicę samochodem.  Zdarza się, że zostają oni poszkodowani nie z własnej winy, a sprawcami wypadków samochodowych na terenie  Francji są np. kierowcy pojazdów poruszających się na francuskich, niemieckich lub polskich znakach rejestracyjnych / tablicach.

W sytuacji, gdy polski, niemiecki kierowca brał udział i został poszkodowany w niezawinionym wypadku samochodowym we Francji, ma on też prawo do uzyskania należnego odszkodowania z co pojazdu sprawcy.

Jak po każdym z niezawinionych wypadków drogowych za granicą, również za wypadek samochodowy we Francji, kierowcy, którzy zostali poszkodowani nie z własnej winy, mają prawo dochodzić odszkodowania powypadkowego od sprawcy zdarzenia we Francji. Wówczas odszkodowanie za wypadek drogowy we Francji winno zostać wypłacone z polisy OC kierowcy, który był sprawcą wypadku lub kolizji komunikacyjnej.  Jeśli  poszkodowany kierowca / właściciel pojazdu, któremu zdarzył się wypadek samochodowy na terenie Francji, nie zna języka francuskiego i nie wie, w jaki sposób może dokonać wyceny powstałej szkody komunikacyjnej. Proponujemy, aby skorzystał z pomocy i usług świadczonych przez rzeczoznawcow i ekspertow  z MOTOEXPERT.

Poszkodowany wskutek wypadku samochodowego we Francji kierowca ma z reguły do wyboru dwa sposoby likwidacji szkody powypadkowej. Jeśli wypadek drogowy we Francji spowodował kierowca poruszający się pojazdem na francuskiech znakach rejestracyjnych to procedura likwidacyjna może odbyć się we Francji – polecamy -szybko i sprawnie lub   w kraju miejsca zamieszkania poszkodowanego – w zależności od zakresu i rodzaju szkody oraz decyzji osoby poszkodowanej. Jeśli likwidacja szkody po wypadku samochodowym we Francji będzie przeprowadzona w kraju zamieszkania poszkodowanego to odbędzie się ona za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń (NIE POLENAMY – likwidacja szkody może trwać 90 dni a często i dłużej), jeśli we Francji to likwidacją zajmie się bezpośrednio francuski ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia.  W obu przypadkach niezbędne będzie jednak dokonanie wyceny szkody po wypadku drogowym we Francji. W tym pomóc mogą niezależni rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT.

Rzeczoznawcy techniki samochodowej  MOTOEXPERT oferują poszkodowanym, którym przytrafił się niezawiniony wypadek samochodowy we Francji, niezależną wycenę szkód komunikacyjnych oraz sporządzają kompleksowe opinie techniczne,  (JEDYNIE w wybranych sprawach  – roszczenie powyzej 10.000 EURO) na podstawie których dokonywana jest likwidacja szkody za pośrednictwem reprezentanta i wypłacane jest odszkodowanie  za wypadek drogowy we Francji. Wycena szkód po wypadku samochodowym we Francji może być sporządzona w tym przypadku przez regionalnego rzeczoznawcę techniki samochodowej MOTOEXPERT.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat możliwości wykonania wyceny szkody po wypadku samochodowym we Francji oraz procedury likwidacji szkody zapraszamy Państwa do kontaktu z centralą sieci MOTOEXPERT.  Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące sporządzenia niezależnej opinii technicznej i kwestii technicznych związanych z niezawinionym wypadkiem samochodowym we Francji. Dodatkowo mogą uzyskać Państwo dodatkowe informacje na temat rozliczenia kosztów rzeczoznawczych i skorzystania  (jedynie w wybranych sprawach  – roszczenie powyzaej 10.000 EURO) z pomocy prawnej wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych współpracujących z  naszą organizacją.  Zapraszamy!

Szkoda komunikacyjna po wypadku we Francji – Wypadki drogowe we Francji

*Wyżej wymieniony tekst nie jest poradą prawną a jedynie odzwierciedla nasze praktyczne doświadczenie.  Aby upewnić się co do stanu prawnego każdorazowo niezbędna jest porada prawna, np. prawnika z listy prawników współpracującym z siecią MOTOEXPERT.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE!

MAPA STRON