SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Podpisując umowę leasingu na samochód nie należy zapominać, że do momentu zakończenia płacenia rat właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca.

Mo ona prawo dyktować warunki leasingobiorcy w kwestii ubezpieczenia samochodu.

Najczęściej to właśnie firmy leasingowe w imieniu swoich klientów zawierają umowy ubezpieczenia za które klient zobowiązany jest zapłacić.

Jakie ubezpieczenie.

Warto zastanowić się nad pełnym pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW

OC – odpowiedzialności cywilnej jest w Polsce obowiązkowe, każdy samochód poruszający się po drogach musi je posiadać

AC- autocasco zabezpiecza samochód przed zniszczeniem lub stratą. Chroni tak naprawdę obie strony. Leasingodawcę przed ewentualnymi problemami z odzyskaniem odszkodowania w przypadku uszkodzeń pojazdu a leasingobiorcę przed dodatkowymi kosztami jakie niosłabym naprawa.

NNW– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zawierając umowę leasingu warto zastanowić się jeszcze nad dodatkowym ubezpieczeniem:

GAP– jest to ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu. Niezwykle przydatne w momencie kradzieży lub wystąpienia szkody całkowitej samochodu w leasingu.

Polega ono na tym, że w przypadku przyznania przez firmę ubezpieczeniową na rzecz leasingodawcy odszkodowania niższego niż kwota jaka pozostała do spłaty przez leasingobiorcę zobowiązany zostanie on do spłaty różnicy z własnej kieszeni.

Polisa GAP uchroni leasingobiorcę przed nieprzyjemnymi skutkami wypłaty niższego ubezpieczenia a może mieć to miejsce szczególnie w pierwszych latach umowy leasingowej gdzie pozostała kwota do spłaty z tytułu rat będzie wyższa niż wartość szkody wycenionej przez firmę ubezpieczeniową.  

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE!

MAPA STRON