CENNIK USŁUG RZECZOZNAWCZYCH 

W niezawinionej szkodzie komunikacyjnej powstałej w Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu Austrii i wielu innach krajach koszty rzeczoznawcy zagranicznego z  stowarzyszenia MOTOEXPERT ( rzeczoznawca regionalny) są rozliczane  z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy – ( Dla poszkodowanego usługa naszego zagranicznego rzeczoznawcy samochodowego jest bezplatna)

 

 

MOTOEXPERT – Sieć miedzynarodowych rzeczoznawców