CENNIK USŁUG RZECZOZNAWCZYCH

W niezawinionej szkodzie komunikacyjnej powstałej w Niemczech Szwajcarii i Austrii i innych krajach koszty rzeczoznawcze MOTOEXPERT są rozliczane na podstawie cesji z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy (Dla poszkodowanego usługa bezgotówkowa)

1. SZKODY KOMUNIKACYJNE OC

Wartość szkody w EUR KOSZTY  RZECZOZNAWCZE  (z VAT)
OD KWOTY: DO KWOTY:
    2.000,00  < 5.000,00 300 € 500 €
< 5.000,01   > 10.000,00 501 € 1.000 €
< 10.000,01  > 20.000,00 1.001 € 1.700 €
< 20.000,01  > 30.000,00 1.701 € 2.400 €
< 30.000,01  > 40.000,00 2.401 € 3.200 €
< 40.000,01  > 50.000,00 3.201 € 3.700 €
< 50.000,01  > 100.000,00 3.701 € 4.500 €
>  100.000,01 6.000 €

Objaśnienie:

Cena obejmuje pełną opinię techniczną.

Opinia techniczna sporządzona w języku niemieckim, zgodnie z prawem niemieckim.

Dla ustalenia wysokości wartości szkody brana jest pod uwagę wysokość kosztów naprawy (netto), a w przypadku szkody całkowitej wartość odtworzeniowa pojazdu (brutto).

Powyższa tabela odnosi się wyłącznie do samochodów osobowych i nie jest obowiązująca dla samochodów ciężarowych, motocykli, pojazdów specjalistycznych i “egzotycznych”.

Oferta cenowa obowiązująca dla klientów indywidualnych.

 

KOSZTY DODATKOWE CENA (z VAT)
Zdjęcie (1 szt.) 2,50 €
Koszty dojazdu (1 km) od 0,98 €
Ryczałtowe opłaty biurowe od 28,00 €
Telefon / Elektroniczne przetwarzanie danych od 27,50 €
Koszty kalkulacji (Baza danych) od 22,50 €
Kopia (1 str.) 1,00 €
Stawka roboczogodzinowa 120,00 – 180,00 €
Kompletna opinia techniczna/kalkulacja w kopii 30,00 €
Potwierdzenie naprawy pojazdu 150,00 €
Kalkulacja kosztów naprawy (ze zdjęciami) 150,00 €
Wycena wartości pojazdu 150,00 – 500,00 €
Wycena pozostałości pojazdu 20,00 – 50,00 €
Pojazdy egzotyczne, specjalistyczne, ciężarowe, autobusy, motocykle + 50 % ceny
Międzynarodowe wydarzenie uszkodzenia + 50 % ceny
Przy oględzinach za granicą (np. w Polsce) + 50 % ceny

2. SZKODY AUTOCASCO (AC)

Objaśnienie:

Opinie techniczne sporządzane w języku niemieckim, zgodnie z prawem niemieckim.

Obowiązkowe ceny podane z uwzględnieniem kosztów nakładu pracy, kosztów dodatkowych i podatku VAT.

 

A – Honorarium: przy ilości mniejszej niż 10 zleceń rocznie

B – Honorarium: przy ilości od 11 do 50 zleceń rocznie

C – Honorarium: przy ilości powyżej 51 zleceń rocznie

 

Poziom 1:  Kompletna opinia techniczna

Poziom 2: Skrócona opinia techniczna – W przypadku wyraźnejj szkody całkowitej (szczegółowa kalkulacja kosztów naprawy nie jest wówczas wymagana)

 

Dla ustalenia wysokości wartości szkody brana jest pod uwagę wysokość kosztów naprawy (netto), a w przypadku szkody całkowitej wartość odtworzeniowa pojazdu (brutto).

Powyższa tabela odnosi się wyłącznie do samochodów osobowych i nie jest obowiązująca dla samochodów ciężarowych, motocykli, pojazdów specjalistycznych i “egzotycznych”.

Oferta cenowa jest obowiązująca wyłącznie do firm ubezpieczeniowych.

Warunkiem jest zlecenie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Wartość szkody w EUR

A – Honorarium

(z VAT)

B – Honorarium

(z VAT)

C –  Honorarium

(z VAT)

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
< 5.000,00 200 € 180 € 150 € 130 € 100 € 80 €
< 5.000,01   > 10.000,00 230 € 200 € 180 € 150 € 130 € 100 €
< 10.000,01 > 50.000,00 260 € 230 € 230 € 200 € 150 € 120 €
< 50.000,01 > 100.000,00 300 € 260 € 260 € 220 € 180 € 140 €
>  100.000,01 350 € 300 € 300 € 250 € 200 € 160 €