Wypadek samochodowy na terenie Polski pojazdem zarejestrowanym w Austrii

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYPADEKWpolsce

 1. Czy jako poszkodowany nie z własnej winy mogę skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy MOTOEXPERT ?

Jeśli do wypadku drogowego / kolizji, w której zostałeś poszkodowany nie z własnej winy, doszło na terenie Polski, a Twój pojazd jest zarejestrowany w Austrii, masz możliwość skorzystania z uslug niezależnego rzeczoznawcy samochodowego MOTOEXPERT, który wyceni wartość szkody i wykona opinię techniczną.

 1. Czy jako poszkodowany nie z własnej winy mam prawo skorzystać z pomocy prawnej wybranego adwokata ?

Jeśli do niezawinionego wypadku drogowego doszło na terenie Polski pojazdem zarejestrowanym w Austrii generalnie masz prawo do skorzystania z usług adwokata, któremu powierzysz reprezentację swoich interesów w procedurze likwidacji szkody.

 1. Czy jako poszkodowany muszę sam pokryć koszty pomocy prawnej?

W przypadku szkód niezawinionych polskie prawo stanowi, że koszty koszty pomocy prawnej generalnie nie są obligatoryjnie zaliczane do zakresu szkody. W związku z tym możliwość pokrycia kosztów pomocy prawnej przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia jest ograniczona wyłącznie do uzasadnionych przypadków. Koszty pomocy prawnej z reguły mogą zostać pokryte w całości, jeśli poszkodowany posiada tzw. Rechtsschutz.

 1. Co to jest Rechtsschutz ?

Ubezpieczenie Verkehrsrechtsschutz jest ubezpieczeniem od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych kierowców i właścicieli pojazdów. Ubezpieczenie Rechtsschutz może więc przejąć na siebie między innymi koszty pomocy prawnej uzyskanej przez poszkodowanego  np. w zakresie likwidacji szkody komunikacyjnej,  jak i całe koszty procesu sądowego. Ewentualne przegranie sprawy w sądzie lub niekorzystny wynik procedury likwidacyjnej w sprawach komunikacyjnych może nieść za sobą ryzyko poniesienia przez kierowcę / właściciela pojazdu np. wysokich kosztów sądowych, kosztów adwokata czy rzeczoznawcy samochodowego.  Aby nie musiał się on obawiać wyżej wymienionych kosztów, może ubezpieczyć się od ochrony prawnej wykupując tzw. Rechtsschutzversicherung, a ubezpieczenie to – w razie potrzeby – pokryje koszty niezbędne dla reprezentowania jego interesów na drodze przedsądowej i sądowej. Rechtsschutz z reguły pokrywa bowiem koszty reprezentacji prawnej, koszty adwokackie, koszty rzeczoznawcze, koszty postępowania sądowego i generalnie wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane. Uzyskaj ofertę Rechtsschutz – tutaj!

 1. Czy jako poszkodowany muszę sam pokryć koszty rzeczoznawcze MOTOEXPERT?

W przypadku szkód niezawinionych polskie prawo stanowi, że koszty rzeczoznawcze generalnie nie są obligatoryjnie zaliczane do zakresu szkody. W związku z tym możliwość pokrycia kosztów przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia jest ograniczona wyłącznie do uzasadnionych przypadków np. gdy oględziny pojazdu zostały wykonane w Austrii lub gdy opinia techniczna wykonana przez T.U. jest błędna. Sieć MOTOEXPERT przewiduje jednak możliwość rozliczenia kosztów rzeczoznawczych po szkodzie komunikacyjnej powstałej w Polsce na zasadzie tzw. cesji wierzytelności. Dodatkowo warto zaznaczyć, że koszty rzeczoznawcze MOTOEXPERT z reguły mogą zostać pokryte w całości, jeśli poszkodowany posiada tzw. Rechtsschutz.

 1. Jak długo trwa sporządzanie opinii technicznej przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT?

W przypadku pojazdów osobowych powypadkowa opinia techniczna wykonywana jest standardowo w ciągu maksymalnie 7 dniu roboczych – licząc od daty zlecenia. Przy szkodach pojazdów ciężarowych oraz autokarów i autobusów czas realizacji opinii generalnie jest dłuższy, co jest związane głównie z koniecznością oczekiwania na uzyskanie bezpośrednio od producentów danych dotyczących kosztu części zamiennych.

 1. Czy istnieje możliwość wglądu do opinii technicznej przed jej wydaniem?

Przed wydrukiem kompletnej opinii technicznej zwyczajowo przesyłamy każdemu Klientowi do wglądu dokument w wersji PDF. Klient ma możliwość zapoznania się z kalkulacją rzeczoznawcy samochodowego, a w przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag do opinii technicznej może skontaktować się z jej wykonawcą w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu jej przesłania.

 1. W jaki sposób przekazywana jest Klientowi gotowa opinia techniczna?

Sporządzona, kompletna opinia techniczna jest przesyłana Klientowi w formie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jej oryginał (zgodnie z życzeniem Klienta) jest przesyłany w formie papierowej do Klienta lub pełnomocnika Klienta lub bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia.

 1. Jakie są formy zapłaty za wykonanie opinii technicznej przez MOTOEXPERT?

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT przewidują dwojaką możliwość rozliczenia kosztów rzeczoznawczych czyli kosztów za wykonanie powypadkowej opinii technicznej po wypadku samochodowym w Polsce. Istnieje możliwość gotówkowego rozliczenia kosztów rzeczoznawczych, jak również – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – dokonywane jest rozliczenie kosztów rzeczoznawczych na podstawie tzw. cesji wierzytelności.

 1. Czym jest cesja wierzytelności na koszty rzeczoznawcze?

Cesja wierzytelności (stosowana przez MOTOEXPERT wyłącznie w sprawach szkód niezawinionych) pozwala na rozliczenie kosztów rzeczoznawczych bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy. Podpisanie przez Klienta dokumentu cesji wierzytelności oznacza, że w momencie wydania  opinii technicznej poszkodowany nie musi ponosić kosztów rzeczoznawczych od razu – płatność kosztów jest odraczana i są z reguły pokrywane przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Koszty rzeczoznawcze generalnie powinny zostać uregulowane przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 90 dni kalendarzowych. Warunkiem zastosowania cesji wierzytelności jest jednak udział w sprawie adwokata reprezentującego Klienta w procedurze likwidacyjnej, zaproponowanego z naszej listy adwokatów.

 1. Czy będę musiał dokonać zapłaty kosztów rzeczoznawczych?

Sieć MOTOEXPERT może zażądać zapłaty kosztów rzeczoznawczych od Klienta (czyli zleceniodawcy usługi) wyłącznie w przypadku:

 1. przedłużonego czasu trwania procedury likwidacyjnej (powyżej 90 dni) – wówczas poniesione przez Klienta koszty rzeczoznawcze generalnie są zwracane poszkodowanemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy
 2. po wydaniu przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia odmownej decyzji co do wypłaty odszkodowania
 3. po wydaniu przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia odmownej decyzji co do wypłaty kosztów sporządzenia opinii technicznej
 1. Jak przekazać zlecenie dla MOTOEXPERT?

W pierwszej kolejności niezbędny jest kontakt telefoniczny z centralą MOTOEXPERT i dokonanie zgłoszenia szkody. Zgłoszenie to nie jest jednak obligatoryjne dla osoby poszkodowanej, w przeciwieństwie do przesłanego formularza zleceniowego. Formularze zleceniowe każdorazowo przekazywane są przez Klientów w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Miałem wypadek w innym kraju Unii Europejskiej – czy możecie mi pomóc?

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT opiniują i wyceniają niezawinione szkody komunikacyjne:

1)  powstałe na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii i dotyczące pojazdów zarejestrowanych w jednym z krajów Unii Europejskiej (m.in. Polska, Czechy, Francja, Holandia, Belgia, Chorawcja) lub poza Unią Europejską np. w Rosji, na Ukrainie lub Białorusi

2) powstałe na terenie jednego z krajów UE i dotyczące pojazdów zarejestrowanych na terenie Niemiec, Austrii lub w Szwajcarii

 

 

Wypadek samochodowy / kolizja drogowa w Polsce pojazdem zarejestrowanym w Austrii

 

 

*Wyżej wymieniony tekst nie jest poradą prawną a jedynie odzwierciedla nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego każdorazowo niezbędna jest porada prawna, np. prawnika z listy prawników współpracującym z siecią MOTOEXPERT.