reprezentanta w Polsce – Zgłoszenie zagranicznej

Coraz częściej jako sposób użytkowana samochodów w firmie wybierany jest leasing operacyjny.  Jest to bardzo wygodna forma w której firma leasingowa oddaje w  użytkowanie pojazd, którego pozostaje dalej właścicielem natomiast użytkownik ponosi koszty ubezpieczeń, napraw uszkodzeń powstałych z jego winy oraz odpowiedzialność w przypadku kradzieży.

Samochody takie posiadają najczęściej pełny pakiet ubezpieczeń tj. OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), AC (autocasco), GAP (ubezpieczenie wartości pojazdu), NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Uszkodzenie samochodu w leasingu.

W przypadku kiedy użytkownik takiego pojazdu zostaje poszkodowany w wypadku i jego samochód zostanie uszkodzony sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku użytkowników samochodów prywatnych. Ubezpieczyciel orzeka o winie, następnie z ubezpieczenia sprawcy zostaje wypłacone odszkodowanie w zależności od postanowień umowy leasingu na konto leasingodawcy bądź korzystającego.

Inaczej sprawa wygląda gdy do uszkodzenia samochodu doszło z winy użytkownika i to on uszkodził pojazd. Zobowiązany jest wówczas do pokrycia wszystkich kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku tego zdarzenia.

Kradzież samochodu.

Należy pamiętać o tym iż w  przypadku kradzieży samochodu objętego umową leasingową leasingodawca może zażądać (o ile umowa nie stanowi inaczej) natychmiastowej spłaty pozostałych rat.  Wartość zobowiązania wobec leasingodawcy może zostać pomniejszona o korzyści wynikające z wcześniejszej spłaty. Ważne jest a by w przypadku kradzieży takiego pojazdu jak najszybciej powiadomić leasingodawcę pojazdu. Użytkownikowi pozostaje wówczas staranie się o zwrot poniesionych kosztów z posiadanych polis AC oraz GAP dzięki którym prawdopodobne jest odzyskanie całej wartości skradzionego pojazdu.