SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

WYPADEK SAMOCHODOWY W AUSTRII 

Wypadki drogowe na terenie Austrii np. w Wiedeń,Graz ,Linz ,Salzburg ,Innsbruck ,Tyrol ,Klagenfurt am Wörthersee ,Villach ,Wels ,Sankt Pölten

 

Wypadek samochodowy w Austrii Każdego roku podróżujący do Austrii polscy kierowcy stają się ofiarami wypadków drogowych i kolizji samochodowej, do których dochodzi bez ich winy.  Każdy poszkodowany kierowca (np. Polak), któremu przydarzył się wypadek samochodowy na terenie Austrii powinien więc pamiętać przede wszystkim o tym, że jeżeli został poszkodowany w niezawinionym wypadku drogowym w Austrii w Austrii np. w Wiedeń,Graz ,Linz ,Salzburg ,Innsbruck ,Tyrol ,Klagenfurt am Wörthersee ,Villach ,Wels ,Sankt Pölten to za szkody powstałe w pojeździe ma prawo dochodzić należnego mu odszkodowania. Odszkodowanie za niezawiniony wypadek samochodowy w Austrii każdorazowo winno zostać wypłacone przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku – z jego polisy OC.

Kierowcy będący osobami poszkodowanymi w wyniku niezawinionego wypadku samochodowego na terenie Austrii z reguły mogą zdecydować się na wybraną przez siebie formę likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej. Jeśli wypadek drogowy w Austrii spowodował szkody materialne w pojeździe, poszkodowany (np. polski kierowca) może dokonać likwidacji szkody albo u austriackiego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia czyli bezpośredni na terenie kraju miejsca zdarzenia, albo przeprowadzić likwidację szkody na terenie Polski czego bardzo czesto NIE POLECAMY  . Jeśli osoba poszkodowana chce likwidować szkodę po wypadku samochodowym w Austrii na terenie kraju zamieszkania (w Polsce) wówczas procedura ta musi odbyć się to za pośrednictwem tzw. reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce.

Chcąc dokonać wyceny szkód powstałych w wypadku samochodowym w Austrii, osoby poszkodowane mogą skorzystać z usług, jakie oferują niezależni rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT. Eksperci techniki samochodowej naszej oragnizacji sporządzają w pełni niezależne opinie techniczne po wypadkach samochodowych w Austrii i wykonują kalkulację szkód komunikacyjnych. Zatem polski kierowca, któremu zdarzył się wypadek drogowy w Austrii, ma możliwość skorzystania zarówno z usług regionalnego rzeczoznawcy samochodowego  (jeśli likwidacja szkody odbywa się na terenie Polski), jak i niemieckojęzycznego eksperta sieci MOTOEXPERT tj. rzeczoznawcy samochodowego, który opiniuje szkody w wybranych sprawach, każdorazowo w języku niemieckim. Na podstawie wyceny szkody, którą sporządzi ekspert techniki samochodowej sieci MOTOEXPERT poszkodowany w wyniku wypadku samochodowego w Austrii Polak może dochodzić wypłaty odszkodowania od zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Wypadek samochodowy – Austria

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY WIEN

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY GRAZ

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY SALZBURG

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY INNSBRUCK

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY LINZ

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY KLAGENFURT

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY VILLACH

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY WEIS

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY ST.PÖLTEN

Dodatkowo sieć MOTOEXPERT oferuje niezależne opiniowanie szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Austrii dla kierowców, którzy poruszając się na znakach rejestracyjnych dowolnego kraju Unii Europejskiej, ulegli niezawinionej szkodzie właśnie w Austrii. Niezawiniona szkoda komunikacyjna powstała w Austrii daje bowiem możliwość, każdemu poszkodowanemu właścicielowi pojazdu, dochodzenia należnego odszkodowania powypadkowego. Zasadą jest, iż w niezawinionych szkodach drogowych powstałych wskutek kolizji lub wypadku samochodowego w Austrii, odszkodowanie winno zostać wypłacone z polisy OC sprawcy zdarzenia.

By zasięgnąć bliższych informacji na temat wypadków samochodowych w Austrii i sposobów likwidacji szkód komunikacyjnych, do jakich doszło za granicą, zapraszamy do kontaktu z siecią MOTOEXPERT  – Nasi rzeczoznawcy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Ponadto kontaktując się z siecią MOTOEXPERT po wypadku drogowym w Austrii możliwe jest również skorzystanie z pomocy prawnej, jaką oferują fachowi adwokaci z Austrii.

Wypadek drogowy w Austrii – Szkoda komunikacyjna na terenie Austrii Austrii np. w Wiedeń,Graz ,Linz ,Salzburg ,Innsbruck ,Tyrol ,Klagenfurt am Wörthersee ,Villach ,Wels ,Sankt Pölten 

Nie zwlekaj ! Zapytaj rzeczoznawcę z MOTOEXPERT.

PORADA TECHNICZNO-PRAWNA GRATIS!

WYPADEK SAMOCHODOWY W AUSTRII 

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE!

MAPA STRON