Postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne krok po kroku 1. Zgłoszenie powstałej szkody komunikacyjnej Powstałą szkodę komunikacyjną powinno się zgłosić w zakładzie ubezpieczeniowym możliwie jak najszybciej po wypadku lub kolizji drogowej. Termin zgłoszenia szkody komunikacyjnej zwyczajowo jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), a jego przekroczenie może skutkować brakiem lub odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. 2. Udowodnienie powstania szkody […]

Likwidacja szkody po wypadku w Niemczech

Wypadek w Niemczech – Likwidacja szkód Praktycznie każdy wypadek w Niemczech wiąże się z koniecznością podjęcia stosownych kroków w zakresie szeroko rozumianej likwidacji szkód komunikacyjnych. Podstawowym działaniem  jest w tej kwestii poinformowanie tuż po zdarzeniu drogowym odpowiednich służ, przede wszystkim Policji. Zgłoszenia zdarzenia drogowego może dokonać każdy, bez względu na to, czy dana osoba jest […]