SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne krok po kroku

1. Zgłoszenie powstałej szkody komunikacyjnej

Powstałą szkodę komunikacyjną powinno się zgłosić w zakładzie ubezpieczeniowym możliwie jak najszybciej po wypadku lub kolizji drogowej. Termin zgłoszenia szkody komunikacyjnej zwyczajowo jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), a jego przekroczenie może skutkować brakiem lub odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

2. Udowodnienie powstania szkody

Zgłaszając powypadkowej lub pokolizyjne roszczenie odszkodowawcze w każdym przypadku należy przedstawić ubezpieczycielowi wszelkie istniejące dowody dotyczące zarówno okoliczności powstania szkody, jak i jej wartości. Każdy fakt podany w zgłoszeniu szkody komunikacyjnej powinien być udokumentowany.

3. Termin wypłaty odszkodowania powypadkowego

Ubezpieczyciel zwyczajowo posiada określony termin przeprowadzenia i zakończenia postępowania likwidacyjnego oraz wypłaty należnego odszkodowania. Termin ten z reguły zawsze podawany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i najczęściej (choć nie zawsze) i wynosi 30 dni liczonych od daty zgłoszenia zaistniałej szkody komunikacyjnej. Termin może być także dłuższy (np. w przypadku szkód międzynarodowych) i może wynosić nawet 90 dni.

4. Uczestnictwo poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym

Na każdym etapie postępowania likwidacyjnego poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy i dokonywania ewentualnych odpisów dokumentów. W przypadku, kiedy osoba poszkodowana nie zgadza się np. z wyceną szkody lub innym merytorycznym rozstrzygnięciem, jakiego dokonało towarzystwo ubezpieczeniowe, może dokonać powołania tzw. kontropinii niezależnego rzeczoznawcy. Regułą jest jednak, że poszkodowany robi to na własne ryzyko i na swój koszt. Zakład ubezpieczeń może choć nie ma obowiązku uwzględnić kontropinii.

5. Wypłata odszkodowania powypadkowego dla osoby poszkodowanej

Ubezpieczyciel (Towarzystwo Ubezpieczeniowe) ma obowiązek i powinno w określonym terminie przeprowadzić oraz zakończyć postępowanie likwidacyjne i wypłacić należne odszkodowanie. Każdorazowe stanowisko ubezpieczyciela powinno zostać wydane w formie pisemnej i zawierać pouczenie o ewentualnej drodze odwoławczej, z której ma prawo skorzystać poszkodowany. Jeżeli osoba poszkodowana nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w decyzji zakładu ubezpieczeniowego, powinien (choć nie jest to obowiązkowe) skorzystać z możliwości odwołania się do jednostki nadrzędnej zanim skieruje swoje roszczenia odszkodowawcze na drogę ewentualnego postępowania prawno-sądowego.

 Szkoda komunikacyjna – Wycena szkody – Likwidacja szkód

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON