SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Szkoda całkowita w leasingu

Szkoda całkowita po wypadku samochodowym dotyczy pojazdów, których koszty naprawy są wyższe niż jego wartość rynkowa. Leasingobiorcy, którzy doświadczyli kiedykolwiek szkody całkowitej wynajętego pojazdu, nie wspominają pozytywnie zdarzeń z nią związanych.

Jakie konsekwencje niesie za sobą szkoda całkowita dla leasingobiorcy?

Postanowienia umowy leasingowej w jasny sposób odnoszą się do postępowania w przypadku wystąpienia szkody całkowitej pojazdu, który był jej przedmiotem. Zgodnie z przepisami prawa, w momencie szkody całkowitej pojazdu mechanicznego, umowa leasingowa wygasa.

W związku z wygaśnięciem umowy wiążącej strony leasingu, korzystający jest zobowiązany do spłaty reszty rat leasingowych, które byłyby opłacane gdyby umowa obowiązywała. Jest to nieuniknione zobowiązanie w stosunku do leasingodawcy, którego nie można się zrzec. Egzekwowanie spłat pozostałych rat leasingowych jest ryzykiem, z którym korzystający zapoznaje się podczas podpisywania umowy leasingowej.

Kwota rat do spłaty jest pomniejszona o wypłacone odszkodowanie oraz o wartość wykupu przedmiotu umowy. Wiąże się to z poniesieniem kosztów jednorazowo, aby wywiązać się rzetelnie z ustaleń zawartych w umowie leasingowej.

                                                                                                 

 

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON