SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Odszkodowanie za wypadek w Niemczech – co Ci przysługuje

Zgodnie z niemieckim prawem, tak jak i z polskim, osobie poszkodowanej na skutek zdarzenia komunikacyjnego przysługuje możliwość wystąpienia o przyznanie odszkodowania za poniesione straty — rzeczowe oraz osobowe. Na jaką zatem rekompensatę możemy liczyć, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia na drodze oraz jak dochodzić swoich roszczeń? Na te pytania odpowiemy w tym wpisie.

Jak dochodzić roszczeń za wypadek drogowy w Niemczech

Niemieckie prawo jest dość zbliżone do polskiego, dlatego, jeśli chodzi o odszkodowanie za wypadek drogowy w Niemczech, formalności, jakich będziemy musieli tutaj dopełnić, nie zaskoczą nas szczególnie. Podobnie, jak i w kraju, by wystąpić o odszkodowanie za wypadek samochodowy w Niemczech, musimy posiadać formularz sporządzony przez policję na miejscu zdarzenia lub też oświadczenie o winie spisane z samym sprawcą zdarzenia — tutaj jedna uwaga, jeśli nie dość sprawnie porozumiewamy się za pomocą języka nieniemieckiego lub angielskiego (w tym języku także może być sporządzone pismo), nie podpisujmy żadnego oświadczenia, bo jego treść niekoniecznie musi być dla nas tak korzystna. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, zawsze wzywajmy policję na miejsce zdarzenia. Właściwa dokumentacja to bowiem podstawa do wystąpienia z roszczeniem do ubezpieczyciela.

Roszczenia za szkody powstałe na skutek wypadku — za co się przysługuje rekompensata

Prawo niemieckie, choć podobne do polskiego, jednocześnie jest bardziej przychylne osobie poszkodowanej, a co za tym idzie, występując bezpośrednio w Niemczech z roszczeniem do ubezpieczyciela, możemy uzyskać zdecydowanie korzystniejszą rekompensatę. Wypadek drogowy i odszkodowanie, jakie za niego przyznają Niemcy, obejmuje nieco inne aspekty niż ma to miejsce w naszym kraju. Poszkodowany ma prawo do uzyskania rekompensaty za faktycznie poniesione szkody naprawy lub kosz wyceny na podstawie kosztorysu przygotowanego przez rzeczoznawcę. W przypadku szkody całkowitej wypłacana jest różnica pomiędzy wartością auta sprzed wypadku a tym, jaka została oszacowana po wypadku, tutaj jednak właściciel ma prawo zdecydować się na naprawę samochodu, o ile ta nie przekroczy 130% wartości samochodu sprzed wypadku.

Poszkodowany może także dochodzić dodatkowych odszkodowań za poniesione starty osobiste, utratę wartości handlowej pojazdu, a także żądanie zwrotów kosztów wyceny przegotowanej przez rzeczoznawcę (przy kwocie powyżej 750 euro wartości auta) oraz zwrotu kosztów pracy adwokata. Co istotne, jeśli miejsce ma kolizja w Niemczech, inaczej niż w Polsce, poszkodowany ma prawo sam wybrać rzeczoznawcę, którego opinia jest w większości bezproblemowo honorowana przez ubezpieczycieli. W ramach odszkodowania pokrywany jest także koszt wynajęcia nowego auta — jednak tu rzeczoznawcy wskazują, jaki czas jest na to potrzebny — inaczej niż w Polsce, zwykle jest to 10-14 dni, w przypadku szybszego nabycia auta decyduje dzień zakupu lub naprawy.

Gdy mamy kolizję czy wypadek drogowy w Niemczech, przysługuje nam prawo do wystąpienia o odszkodowanie i, choć formalności są dość zbliżone do tych, które obowiązują w Polsce, co jest tu dużym udogodnieniem, to jednak sam proces przydzielania odszkodowania jest już nieco inny, często bardziej przychylny poszkodowanemu, dlatego warto zdecydować się o wystąpienie o odszkodowanie na niemieckich warunkach.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON