SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Porównanie likwidacji szkody w Niemczech i w Polsce

Roszczenia przy szkodzie całkowitej

Likwidacja szkody powstałej po wypadku samochodowym jest zawsze rozpoznawana na postawie prawa państwa, w którym miała ona miejsce. W sytuacji kiedy kolizja na drodze wydarzyła się w Niemczech, to naprawa samochodu poszkodowanego odbywa się na zasadach prawa niemieckiego. Jeżeli jednak szkoda przydarzyła się na terenie Polski to obowiązują zasady prawa polskiego.

Procedury związane z likwidacją szkody w państwach europejskich są do siebie zbliżone, jednak nie są one identyczne. Istnieją bowiem schematy, które odróżniają od siebie proces naprawy szkody powypadkowej.

W niemieckim prawie istnieje możliwość naprawy samochodu, które doznał tak zwanej szkody całkowitej, z zastrzeżeniem faktu, iż koszt naprawy nie będzie wyższy niż 130% jego wartości. Gdyby szkoda taka nastąpiła na terenie Polski, poszkodowany mógłby posiadać jedynie roszczenie o wypłatę odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości utraconego samochodu. Wszystkie czynności muszą odbywać się przy współpracy z rzeczoznawcą, który ma uprawnienia do sporządzenia opinii na temat szkody jak i kosztów związanych z jego naprawą. Tego rodzaju dokumenty są bowiem podstawą do tego, aby towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy mogło wypłacić odpowiedniej wysokości odszkodowanie.

Roszczenia za niekorzystanie z samochodu

W prawie niemieckim występuje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za brak możliwości korzystania za samochodu uszkodzonego w wypadku drogowym. Osobie poszkodowanej przysługuje prawo do uzyskania samochodu zastępczego na czas naprawy szkody w jego pojeździe. W przypadku szkody całkowitej przysługuje mu możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego aż do chwili zakupu nowego auta, którym będzie mógł się sprawnie przemieszczać.

Ponadto każdego roku w określonym czasie publikowana jest w Niemczech tabela, która jasno określa jakiej wysokości odszkodowanie można otrzymać z tytułu braku możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego. Jest to bardzo korzystane rozwiązanie, ponieważ z góry wiadomo z jakiego rzędu kwot można się spodziewać.

W sytuacji kiedy wina nie jest przypisana do jednej osoby biorącej udział w wypadku samochodowym na terenie Niemiec, kwestia wynajęcia samochodu zastępczego nie jest bezsporna. Bowiem w czasie prowadzenia wyjaśnień odnośnie okoliczności w jakich miał miejsce wypadek samochodowy, wszyscy uczestnicy mogą zostać współwinni. Jest to równoznaczne z faktem, iż osoba która uważała się za poszkodowanego, zostanie obciążona częścią kosztów z tytuły wynajęcia samochodu zastępczego.

Okres procedury likwidacyjnej szkody

W prawie niemieckim czas, w którym następuje likwidacja szkody jest sztywno określony. Waha się on od czterech do sześciu tygodni i okres ten nie powinien być ani krótszy ani dłuższy, ponieważ poszkodowany może posiadać dodatkowe roszczenia z tego tytułu. W przypadku wydłużenia się okresu oczekiwania na wypłatę odszkodowania poszkodowany może żądać wypłaty odsetek za okres zwłoki.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON