SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Odszkodowanie za wypadek w Polsce

Za powstałe w skutek wypadku na terenie Polski szkody poszkodowanym należy się odszkodowanie z tytułu:

Zwrot kosztów naprawy:

 • Na podstawie faktury VAT wystawionej przez warsztat samochodowy dokonujący naprawy uszkodzonego samochodu maksymalnie do 100% wartości samochodu sprzed wypadku. Faktura ta jest jeszcze weryfikowana przez rzeczoznawcę

 • Na podstawie opinii technicznej uszkodzeń wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego, wyliczanej na podstawie kalkulacji cen części oraz stawek roboczogodzin pracowników warsztatów samochodowych i blacharsko-lakierniczych z miejsca zamieszkania poszkodowanego.

Możliwość sprzedaży nienaprawionego samochodu:

 • Poszkodowany ma prawo do sprzedaży swojego nienaprawionego samochodu bez względu na to, czy wystąpiła szkoda całkowita, czy nie oraz otrzymać zwrot kosztów naprawy (w wysokości brutto).

Możliwość samodzielnej naprawy uszkodzonego samochodu:

 • Poszkodowany ma prawo samodzielnie naprawić uszkodzony samochód pod warunkiem, że wartość kosztów naprawy nie przekracza 100% wartości samochodu sprzed wypadku; rozliczenie następuje również na podstawie opinii technicznej rzeczoznawcy.

Możliwość otrzymania odszkodowania po szkodzie całkowitej:

 • W przypadku szkody całkowitej poszkodowanemu należy się odszkodowanie w wysokości różnicy między wartością samochodu sprzed wypadku a wartością wraku po wypadku.

Z tytułu spadku wartości rynkowej samochodu po wypadku:

 • Poszkodowanemu w wypadku właścicielowi samochodu młodszego niż 5 lat i dotychczas bezwypadkowego należy się odszkodowanie z tytułu spadku wartości samochodu na skutek wypadku.

Kosztu wykonania opinii technicznej:

 • Wypłacane pod warunkiem tego, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyraziło zgodę na wykonanie niezależnej opinii technicznej niezależnemu rzeczoznawcy.

Zwrotu kosztów poniesionych na zatrudnienie adwokata:

 • Koszty adwokatów nie są w Polsce pokrywane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Zwrotu kosztów holowania uszkodzonego samochodu:

 • Jeżeli uszkodzony samochód nie nadaje się do naprawy i konieczne jest jego odholowanie na parking lub do wybranego warsztatu samochodowego, poszkodowanemu należy się zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu oraz zwrot kosztów poniesionych w wyniku postoju uszkodzonego samochodu na parkingu.

Zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego:

 • Jeżeli uszkodzony samochód używany był przez poszkodowanego do pracy zarobkowej, możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów wynajęcia samochodu zastępczego

Zwrotu kosztów poniesionych na skutek niemożności korzystania z samochodu:

 • Jeżeli uszkodzony został samochód specjalistyczny lub ciężarowy, służący do pracy zarobkowej, jego właściciel może uzyskać odszkodowanie za straty poniesionych na skutek braku możliwości jego użytkowania.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON