SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Odszkodowania za szkody majątkowe

Jeżeli podczas wypadku samochodowego uszkodzeniu uległy elementy naszego majątku, możemy się starać o odszkodowanie majątkowe. Odszkodowanie majątkowe jest formą rekompensaty za uszkodzony nie z naszej woli majątek. O odszkodowanie majątkowe możemy się ubiegać, gdy ulegniemy wypadkowi lub kolizji drogowej nie z naszej winy tzn. gdy sprawcą zaistniałego zdarzenia jest osoba trzecia, kierowca innego pojazdu. Szkodą majątkową nazywamy różnicę wartości majątku przed szkodą i po szkodzie. Jej rozmiar i wysokość są podstawą dochodzenia określonej kwoty odszkodowania majątkowego. Naprawa takiej szkody majątkowej może nastąpić poprzez naprawę uszkodzonego majątku, czyli przywrócenie go do stanu sprzed szkody (naprawa przez tzw. restytucję naturalną) lub poprzez wypłatę odszkodowania majątkowego. Należy pamiętać że odszkodowanie finansowe powinno być wypłacone w wysokości poniesionej szkody.

Powinniśmy pamiętać, że szkody majątkowe to nie tylko uszkodzony samochód, ale również jego wyposażenie lub bagaż, który nim przewozimy. Przepisy ruchu drogowego gwarantują nam uzyskanie pełnej rekompensaty uszkodzonego mienia poprzez naprawę, czyli przywrócenie do stanu poprzedniego, sprzed wypadku lub wypłatę odszkodowania o wartości zgodnej z poniesioną stratą.

Zakres  odszkodowań majątkowych

Wielu z nas odszkodowanie majątkowe i zwrot poniesionych kosztów  rozumie tylko w jego wąskim zakresie. Należy jednak pamiętać, iż rekompensata szkód powstałych w wyniku wypadku samochodowego ma znacznie szerszy zakres i nie dotyczy tylko kosztów związanych bezpośrednio z naprawą uszkodzonego samochodu. Możemy się starać o odszkodowanie majątkowe w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z wypadkiem samochodowym takich jak: holowanie uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku, opłatę za parkowanie, koszty związane z wyceną szkody przez rzeczoznawcę  oraz koszty związane z utraconym zarobkiem lub zbyt długim postojem, który jest skutkiem uszkodzenia samochodu, ponadto w uzasadnionych przypadkach odszkodowanie majątkowe może pokryć koszt wynajmu samochodu zastępczego. Kwestię szkód majątkowych regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wobec tego nie powinniśmy zapominać, że w momencie, gdy ulegniemy wypadkowi samochodowemu nie z naszej winy, gdy jesteśmy poszkodowani, mamy prawo starać się o zwrot poniesionych kosztów oraz do rekompensaty za straty dodatkowe, które mają bezpośrednio związek ze zdarzeniem.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON