SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Niemieckie kosztorysy napraw powypadkowych

Polacy, którzy ulegli wypadkowi na terenie Niemiec bardzo często zlecają wykonanie kosztorysu napraw polskiemu rzeczoznawcy samochodowemu. Nie zawsze jest to korzystne, ponieważ stawki roboczo-godzinowe, jakie zawierają kosztorysy napraw sporządzane w Polsce, są dużo niższe od tych, które zawierają niemieckie kosztorysy napraw powypadkowych. Ma to wpływ na wysokość odszkodowania, które często jest zbyt niskie i niewystarczające, aby właściciel mógł wykonać niezbędna i kompletną naprawę po wypadku w Niemczech. Kosztorys naprawy jest dokumentem, który określa sposób, w jaki pojazd ma zostać naprawiony. O wiele bardziej korzystnym działaniem w tej sferze będzie zlecenie wykonania kosztorysu rzeczoznawcy samochodowemu z sieci MOTOEXPERT. Często kosztorys, który jest sporządzony przez niemieckiego rzeczoznawcę MOTOEXPERT bywa jedynym kosztorysem naprawy, który prawidłowo określa wartość szkody powypadkowej i zakres koniecznej naprawy pojazdu. Niemieckie kosztorysy sporządzane przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT opierają się na niemieckich (wyższych niż polskie) stawkach roboczo-godzinowych. W kosztorysie sporządzonym przez eksperta w Niemczech zawarte są wskazania dotyczące naprawy pojazdu oraz niezbędnych prac naprawczych w pojeździe zgodne z zaleceniami producenta samochodu. Niemieccy rzeczoznawczy samochodowi MOTOEXPERT jasno wskazują w swoich kosztorysach na elementy pojazdu, które nadają się do naprawy, ale też na te, które bezwzględnie trzeba wymienić na nowe. Eksperci z sieci MOTOEXPERT w swoich kosztorysach napraw uwzględniają wymianę uszkodzonych elementów na nowe części od producenta. Często inni eksperci sporządzając kosztorysy napraw uwzględniają tańsze zamienniki zamiast oryginalnych części producenta. Niemieccy rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT dużo częściej elementy uszkodzonej karoserii wpisują w kosztorys jako części, które nadają się do wymiany, a nie jako te, które są przeznaczone do naprawy. Osoba, która powierza wykonanie kosztorysu niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu z MOTOEXPERT może spodziewać się dużo wyższego odszkodowania niż tego wypłaconego na podstawie kosztorysu zawierającego polskie stawki. Kosztorys naprawy powypadkowej w Niemczech wykonany przez eksperta z MOTOEXPERT może pozwolić na uniknięcie zaniżenia stawek roboczo-godzinowych, co bardzo często ma miejsce, gdy sporządzenie kosztorysu napraw powierza się ekspertom z towarzystw ubezpieczeniowych na terenie Polski.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON