SIEĆ MIĘDZYNARODOWYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Blog

Rzeczoznawcy i prawnicy pomogą! Wycena i likwidacja szkód- Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, UE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCENIE USZKODZEŃ POJAZDÓW POWYPADKOWYCH. Wykonujemy kalkulacje kosztów naprawy w 21 językach, w tym niemieckim, angielskim, holenderskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, węgierskim, norweskim, słowackim, rosyjskim, rumuńskim itp. Nasze usługi oferujemy na terenie  Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoch i Czech.Oferujemy Państwu nasze usługi eksperckie od raportów szkód OC, przez kompleksowe raporty szkód po rekonstrukcję wypadków.

Pomoc po wypadku samochodowym na terenie Niemiec

Po wypadku samochodowym na terenie Niemiec można liczyć na dodatkową pomoc bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pomoc adwokata po wypadku w Niemczech

  • Poszkodowani w wyniku wypadku obywatele Polski mają prawo do fachowej pomocy ze strony niemieckiego adwokata, który będzie reprezentował ich interesy. Koszt pomocy z jego strony pokrywany jest w całości przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku.
  • Aby uzyskać taką pomoc, można się zwrócić do sieci MOTOEXPERT – współpracują oni z polskojęzycznymi adwokatami na terenie całych Niemiec, którzy służą swoją pomocą poszkodowanym w wypadkach Polakom.

Koszty sporządzenia opinii technicznej

  • Koszty sporządzenia opinii technicznej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego sieci MOTOEXPERT (inaczej niż w przypadku innych niezależnych rzeczoznawców, którzy za swoje usługi żądają zapłaty od razu) rozlicza się w formie bezgotówkowej stosując tzw. cesję wierzytelności, a całkowity koszt pokrywany jest bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku.

Zmniejszenie wartości rynkowej samochodu

  • W myśl niemieckiego prawa Polacy poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych na terenie Niemiec mają również prawo do odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości rynkowej samochodu. Dzieje się tak, ponieważ na skutek wypadku, nawet jeżeli wszystkie uszkodzenia zostały naprawione i nie ma po nich śladu, pojazd uznawany za samochód powypadkowy i przez to traci na wartości. Dotyczy to jednak tylko samochodów nie starszych niż 10 lat i dotychczas bezwypadkowych.

Zwrot kosztów holowania

  • Jeżeli uszkodzony samochód nie nadaje się do jazdy i musi zostać odholowany, to z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku pokrywany jest koszt holowania takiego samochodu do najbliższego warsztatu lub na najbliższy parking. W uzasadnionych przypadkach zwracany jest również koszt transportu do Polski.

Koszt wynajmu samochodu zastępczego

  • Poszkodowani w wypadku obywatele Polski mają również prawo do korzystania z samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu lub do momentu zakupu nowego. Zakłada się zazwyczaj, że okres taki wynosi 12-14 dni. Koszt ten również pokrywany jest w całości z polisy sprawcy wypadku.

Odszkodowanie za niekorzystanie z pojazdu

  • Zgodnie z niemieckim prawem poszkodowanemu należy się również odszkodowanie za niekorzystanie z samochodu. W przypadkach, kiedy nie ma możliwości otrzymania auta zastępczego lub np. uszkodzony samochód służył do celów zarobkowych, można wystąpić z wnioskiem o takie odszkodowanie. Obliczane jest ono zazwyczaj na podstawie opinii technicznej według stawki ryczałtowej liczonej na każdy dzień.

Wpisy

Leasing

Korzystanie z samochodu osobowego w

Transport

Po wypadku samochodowym, który miał

Leasing

Posiadając predyspozycje do tego, żeby

Leasing

Małe i średnie firmy coraz

MOTOEXPERT

MOTOEXPERT – Rzeczoznawcy Samochodowi w

MAPA STRON