WYPADEK SAMOCHODOWY W HOLANDII 

Opiniowanie i wycena szkód po wypadku w Holandii

 

Osobami, które coraz częściej zostają poszkodowane w wypadkach drogowych w Holandii są kierowcy, podróżujący za granicę własnym samochodem.  Zdarza się,  że zostają oni poszkodowani nie z własnej winy, a sprawcami wypadków samochodowych na terenie Holandii są kierowcy pojazdów poruszających się na holenderskich znakach rejestracyjnych.  W sytuacji, gdy polski kierowca brał udział i został poszkodowany w niezawinionym wypadku samochodowym w Holandii, ma on prawo do uzyskania należnego odszkodowania. Jeżeli wypadek drogowy na terenie Holandii spowodował holenderski kierowca, osoba poszkodowana może otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia.

By nie oczekiwać zbyt długo na wypłatę należnych po wypadku samochodowym w Holandii pieniędzy, należy możliwie jak najszybciej zgłosić szkodę u ubezpieczyciela i rozpocząć procedurę likwidacyjną. W tym przypadku poszkodowany kierowca, któremu przydarzył się niezawiniony wypadek samochodowy w Holandii, powinien zdecydować również, gdzie dokona likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej.  Po wypadkach drogowych na terenie Holandii poszkodowani właściciele pojazdów mogą likwidować szkody zarówno w Holandii, jak i zdecydować się na procedurę likwidacyjną na terenie kraju miejsca zamieszkania. Likwidacja szkody w kraju zamieszkania osoby poszkodowanej wiąże się jednak z konieczność przeprowadzenia jej za pośrednictem reprezentanta do spraw roszczeń, ale w tym przypadku pomóc może sieć MOTOEXPERT.

W sytuacji, gdy wypadek samochodowy w Holandii spowodował uszkodzenie pojazdu zwykle konieczne jest wykonanie opinii technicznej i ustalenie wartość szkody komunikacyjnej (tzw. wycena szkody). W tym zakresie swoją pomoc oferuje sieć MOTOEXPERT. Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT świadczą profesjonalną i niezależną pomoc rzeczoznawczą i wyceniają szkody komunikacyjne kierowców, którym przydarzył się wypadek drogowy w Holandii. Sieć MOTOEXPERT może zająć się za pośrednictwem swoich partnerskich ekspertów techniki samochodowej  wyceną szkody (wycenę sporządza regionalny rzeczoznawca samochodowy), jak również polecić poszkodowanemu skorzystanie z pomocy prawnej, jaką świadczą partnerscy eksperci prawni współpracujący z siecią MOTOEXPERT.

Jeśli chcą Państwo zasięgnąć bliższych informacji na temat procedury i możliwości likwidacji szkody komunikacyjnej, jaką spowodował wypadek  samochodowy w Holandii lub są Państwo osobami poszkodowanymi w zdarzeniu drogowym, do którego doszło bez Państwa winy za granicą zapraszamy do kontaktu z MOTOEXPERT pod numerem telefonu: +49 0911 9646 455.

Nasi konsultanci dyżurujący przy telefonie udzielą Państwu niezbędnych informacji oraz zaproponują adekwatną w danym przypadku procedurę działania. Kontaktując się z MOTOEXPERT mają Państwo również możliwość skorzystania, w wybranych przypadkach,  z pomocy prawnej oferowanej przez radców prawych i adwokatów współpracujących z siecią. Zapraszamy!

 

Likwidacja szkody komunikacyjnej w Holandii – Wypadki samochodowe w Holandii

*Wyżej wymieniony tekst nie jest poradą prawną a jedynie odzwierciedla nasze praktyczne doświadczenie.  Aby upewnić się co do stanu prawnego każdorazowo niezbędna jest porada prawna, np. prawnika z listy prawników współpracującym z siecią MOTOEXPERT.